Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář architektury 19. století 2 (KDKU271)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDKU271 - Výběrový seminář architektury 19. století 2, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Literatura:Dobroslav Líbal: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení. Praha 1982Taťána Petrasová: Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu. In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 28 - 60Jiří Kuthan: Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999Jindřich Vybíral: Inženýrská architektura a užitkové stavby klasicismu.Čechy 1780 - 1840 In: Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1)Praha 2001, s. 61 - 63 Pavel Zatloukal: Architektura neoklasicismu. In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/1), Praha 2001, s. 191 - 208 Pavel Zatloukal: Architektura romantického historismu. In. Morava 1840 - 1860 Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 17 - 27 Mojmír Horyna: Architektura přísného a pozdního historismu. Čechy 1860 - 1890In. Dějiny českého výtvarného umění 1780 / 1890 (III/2), Praha 2001, s. 133 - 2002 Jindřich Vybíral: Století dědiců a zakladatelů. Architektura Jižních Čech v období historismu. Praha 1999Jiří Kuthan: Aristokratická sídla v období romantismu. Praha 2001Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století. Architektura z let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Brno 2002

Garant

Mgr. Miroslav Šmied