Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář architektury 20. století 1 (KDKU272)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDKU272 - Výběrový seminář architektury 20. století 1, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004. KRATOCHVÍL, P. (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české : Tematická řada : Architektura. Praha - Litomyšl : Artefactum - Paseka, 2009,s. 625-709. LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998, IV/1, s. 127-191, 328-353, IV/2, s. 10-59, 389-413. REABURN, M. a kol. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993, s. 198-301. ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005, s. 31-73, 279-339. ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007, VI/1, s. 31-69, 387-427, 877-901. Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999. FIALOVÁ, I. - TICHÁ, J. PRG | 20 | 21. Současná architektura. Praha : Zlatý řez, 2007. FILIP, A. - SCHMIDT, N. (eds.) Dům Boží a brána nebe ve 20. století : Studie o sakrální architektuře. Brno : CDK, 2009. KOHOUT, M. - TEMPL, S. - ŠLAPETA, V. (eds.) Praha : Architektura XX. století. Praha : Zlatý řez, 1998. KORYČÁNEK, R. Česká architektura v německém Brně : Město jako ideální krajina nacionalismu. B. m. : ERA, 2003. KRATOCHVÍL, P. (ed.) Architektura a veřejný prostor : Texty o moderní a současné architektuře IV. Praha : Zlatý řez, 2012. KRATOCHVÍL, P. (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : VŠUP, 2005. SVOBODA, J. E. - LUKEŠ, Z. - HAVLOVÁ, E. Praha 1891 - 1918 : Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha : Libri, 1997. SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - HAVLOVÁ, E. Praha 1919 - 1940 : Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha : Libri, 2000. SVOBODA, J. E. - NOLL, J. - SKALA, V. Praha 1945 - 2003 : Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha : Libri, 2006. ŠVÁCHA, R. (ed.) Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. Praha : Česká komora architektů, 1999. TICHÁ, J. (ed.) Architektura na prahu informačního věku : Texty o moderní a současné architektuře. Praha : Zlatý řez, 2001. TICHÁ, J. (ed.) Architektura v informačním věku : Texty o moderní a současné architektuře II. Praha : Zlatý řez, 2006. TICHÁ, J. (ed.) Architektura: tělo nebo obraz? : Texty o moderní a současné architektuře III. Praha : Zlatý řez, 2009. URLICH, P. - ŠEVČÍK, O. (eds.) Texty praktikujících architektů. Praha : Česká komora architektů, 2000.

Garant

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vyučující

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.