Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická etika (KFIL301)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFIL301 - Filozofická etika, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Webová stránka kurzu

Literatura

Základní literatura:SkriptaAnzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Zvon, 1994. Thompson, Mel. Přehled etiky. Portál, 2004. Doporučená literatura: Aristoteles. Etika Níkomachova. Rezek, 1996 Platón. Ústava. OIKOYOMENH, 2005 MacIntyre, Alasdair. A short history of Ethics. Notre Dame, 1998. Ricken, Friedo. Obecná etika. OIKOYOMENH, 1995 Spaeman, Robert. Štěstí a vůle k dobru. OIKOYOMENH, 1998 Kant, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Svoboda, 1996 Gadamer, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. OIKOYOMENH, 1994 Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky. Aurora, 2007. Hume, David. An Enquiry concerning the Principles of Morals. Oxford University Press, 1983.

Požadavky

Průběh zkoušky:Student(ka) si vylosuje dvě otázky ze seznamu 30 otázek, z nichž si jednu vybere. Po krátké přípravě souvislým projevem představí dané téma, ukáže jeho problémy a možnosti řešení včetně vlastního názoru (cca 10 minut). Poté následuje krátká diskuse se zkoušejícím (upřesnění, doplňující otázky).

Garant

Doc. Štěpán Holub, PhD.

Vyučující

Doc. Štěpán Holub, PhD.