Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná teologická etika (KSTE302)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSTE302 - Všeobecná teologická etika, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

POVINNÁ LITERATURA:Böckle, F., Fundamentalmoral (Fundamentální morálka. Překlad části díla na webu.)Anzenbacher, A., Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.Häring, B., Láska je víc než přikázání. Praha: Česká katolická charita, 1971.Weber, H., Všeobecná morální teologie. Praha: Zvon - Vyšehrad, 1998, vybrané části.Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání. Dokument Papežské biblické komise. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.Poznámky k přednášce na webu DOPORUČENÁ LITERATURA: Společenství a služba. Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Dokument Mezinárodní teologické komise, 23.7.2004. Demmer, K., Moraltheologische Methodenlehre, Freiburg 1989. Furger, F., Einführung in die Moraltheologie, Darmstadt 1988. Gründel, J. (Hg.), Leben aus christlicher Verantwortung. Ein Grundkurs der Moral, Düsseldorf 1991ff. Peschke, K.-H., Křesťanská etika, Praha 1999. Schockenhoff, E., Das umstrittene Gewissen. Eine theologische Grundlegung, Mainz 1990. Skoblík, J., Přehled křesťanské etiky, Praha 1997. Tugendhat, E., Přednášky o etice. Praha: OIKOYMENH, 2004.

Požadavky

Předmět je uzavřen zkouškou formou písemnou a ústní. Zkouška mj. kontroluje prostudování povinné literatury, avšak je založena i na konsultacích a debatách při výuce.

Garant

Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

Vyučující

Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.