Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molecular aspects of cellular signalling, its disorders and clinical impact (CVOL0038)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CVOL0038 - Molecular aspects of cellular signalling, its disorders and clinical impact, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

 Cílem predmětu je seznámit studenty se základními mechanismy buněčné signalizace, jejími poruchami a klinickými dopady.  Studenti budou seznámeni s různými molekulárními signálními drahami, mechanismy jejich regulací a rolí při fyziologických procesech a etiopatogenezi nemocí.

Sylabus

 Charakterizace signálních molekul, signálních drah a molekulární odpovědi na přenos signálu. Hormonální signalizace. Cytokinová signalizace. Signalizační aspekty regulace biosyntézy cholesterolu. Signalizace adhezních receptorů. Apoptotická signalizace.

Literatura

 1. Alberts B. a kolektiv. Základy buněčné biologie, Espero Publishing s.r.o, 1998.2. Voet D. and Voet J.G. Biochemistry, 3rd Edition. Wiley, New Jersey, 2004. 3. Runge M.S. and Patterson C. Principles of Molecular Medicine. 2nd Edition. Humana Press, New Jersey, 2006.  

Garant

MUDr. Ilona Roušalová