Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Stereognostické metody (D037009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D037009 - VP - Stereognostické metody, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. pojem stereognosis a její praktický význam v terapii hybného systému (HS)2. vnímání a jeho význam pro HS3. využití propriocepce k poznávání vlastního těla4. gnostické funkce a jejich využití v terapii HS5. dechová cvičení6. vnímání dechových pohybů, jejich hodnocení a nácvik7. spinální cvičení jako prostředek vnímání postury8. vztah mezi posturou a dechovými vzorci9. diafragma pelvis, diafragma a horní apertura hrudníku (PDH), jejich vnímání, koordinace a vztah k posturální funkci10. PDH a dechové vzorce - praktická cvičení11. PDH a jejich vztah ke končetinám, význam úchopové funkce12. úchop nohy, vzpřímené držení a dechové vzorce, vnímání těchto souvislostí13. vnímání vrstev kůže, fascií a jeho vliv na posturu a dechové vzorce

Literatura

Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publishing, Praha 1999Čumpelík, J. - Véle, F. - Veverková, M. - Strnad, P. - Krobot, A: Relationship between breathing movements and posture. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 13(2), 2006, s. 62-70Čumpelík, J. - Véle, F.: Yoga-Based Training for Spinal Stability. In Liebenson, C.: Rehabilition of the spine. Lippincott Williams and Wilkins. 2005. ISBN 0781729971Čumpelík, J.: Spinální cvičení podle Čumpelíka. In: Kolár, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galén 2009. ISBN 978-80-7262-657-1, s.462-64

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.