Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Sociální péče (D0903016)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D0903016 - VP - Sociální péče, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle : Porozumět základním pojmům z oblasti sociální péče Seznámit se s koncepty sociální práce Seznámit se s oblastmi výkonu sociální práce Seznámit se cílovými skupinami sociální péče Porozumět přístupu, který je orientován na individuální potřeby klienta Seznámit se s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou

Sylabus

Obsahové zaměření seminářů: Sociální práce, základní pojmy - definice sociální práce. Koncepty sociální práce, vývoj v ČR - psychoanalyticky orientována sociální práce. Pole sociální práce a cílové skupiny. Klasifikace skupin v sociální práci. Změna paradigmatu v sociální práci. Vymezení sociální práce s rodinou a komunitou. Individuální a skupinová sociální práce, sociální práce v komunitě. Problém porozumění klientovi, moc a pomoc. Hranice v profesionálním vztahu sociální pracovník - klient. Realitní terapie a výchovná sociální terapie.

Literatura

Základní studijní literatura:Matoušek,V.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008Úlehla, I.: Umění pomáhat. Praha: Slon, 2007Havlík, J.: Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004Hutař, J.: Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2009Průša, L. Sociální služby - srovnání ČR a EU 1. vyd. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008, 59 s. Fischer, O. et al. Etika a lidská práva v sociální práci. 1. vyd. Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008, 107 s. Draganová, H. et al. Sociálna starostlivost. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006, 195 s. ISBN 978-80-8063-240-3Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA