Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Standardy v ošetřovatelství (D0904015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D0904015 - VP - Standardy v ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: Porozumět základům strategie TQM - zajišťování a řízení kvality péče. Pochopit podstatu standardizačních procesů. Porozumět základnímu rozdělení standardů - struktura, proces a výsledek. Naučit se metodám tvorby standardů pro přímou ošetřovatelskou péči.

Sylabus

Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Úvod do programu kontinuálního zvyšování kvality ve zdravotnictví. Standardy v ošetřovatelství I - typy standardů, jejich popis a význam. Standardy v ošetřovatelství II - části standardů, metodika tvorby standardů, požadavky na standardy. Systémový přístup ke standardizaci v oblasti ošetřovatelství, dynamický systém tvorby standardů, mapy péče, standardizace plánů ošetřovatelské péče. Standardy péče o pacienty se speciálními potřebami. Hodnocení spokojenosti pacientů. Zdravotnická dokumentace a požadavky na její vedení. Audit zdravotnické dokumentace. Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce. Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce.

Literatura

Základní studijní literatura:MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství: systémový přístup, díl 2. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 160 s. ISBN 80-246-0428-0VAŠÁTKOVÁ, I. et al. Ošetřovatelská dokumentace 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005, 67 s. ISBN 80-86225-72-0GOLOMČÁKOVÁ, V. et al. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov, I. a II. časť.1. vyd. Bratislava: Ministerstvo zdravotnícta, 2004, mimoř. příloha Zdravotnickych novín č. 7 a 8 SIMOČKOVÁ, V. et al. Rámcové procesuálne štandardy v pôrodnej asistenci - fyziologický pôrod, fyziologické šestonedelie, fyziologická neonatológia, IV. časť.1. vyd. Bratislava: Ministerstvo zdravotnícta, 2004, mimoř. příloha Zdravotnickych novín č. 34 Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 389 s. ISBN 80-247-0278-9SKÁLOVÁ, J. et al. Standardní pracovní postupy ošetřovatelské péče. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice u svaté Anny, 1997, 432 s. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 389 s. ISBN 80-247-0278-9ČÁMSKÝ, P. et al. Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 1 vyd. Praha: Centrum sociálních služeb, 2008, 152 s. JIRKOVSKÝ, D. et al. Soubor standardních ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 2004 - 2007. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2007, 280 s. Metodické opatření č. 16/98 Akreditace zdravotnických zařízení. Praha: Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, 1998, 4 s. + další informační materiály Spojené akreditační komise ČR dostupné na www.sakcr.cz

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA