Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Posilování ve fyzioterapii I (DV00001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV00001 - VP - Posilování ve fyzioterapii I, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Výuka obecných zásad a principů posilování a strečinku ve fyzioterapii. Kromě zásobníku specifických posilovacích cvičení respektujících principy vývojové kineziologie se v předmětu studenti učí využívat optimální volbu zatížení nezbytnou k adekvátní stimulaci organismu, která vyvolává požadovaný typ adaptace ve smyslu zvýšení silových, koordinačně-silových nebo silově-vytrvalostních schopností a dalších zdravotních benefitů. Výuka je vedena tak, aby studenti na základě znalost obecných principů byli schopni sami tvořit nové posilovací a strečinkové cviky na zadaný účel.

Literatura

Čech, Z., Tlapák, P.: Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, 2010, p.181-7.Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.