Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Posilováni ve fyzioterapii II (DV00005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV00005 - VP - Posilováni ve fyzioterapii II, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Předmět navazuje na předchozí část "Posilování ve fyzioterapii I.". Studenti v předmětu získávají teoretické a praktické poznatky z oblasti posilování a strečinku a jejich využití ve fyzioterapii u jednotlivých diagnóz a klinických stavů.

Literatura

Čech, Z., Tlapák, P.: Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, 2010, p.181-7.Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.