Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Posilováni ve fyzioterapii III (DV00006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV00006 - VP - Posilováni ve fyzioterapii III, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základní úlohy posilování ve fyzioterapii (korekce svalových dysbalancí, zvyšování koordinačně-silové funkční rezervy, restaurování svalové síly a trofiky po imobilizacích a operačních výkonech, řešení syndromu konstituční hypermobility, sarkopenie, atd.)Strečink (využití, mechanismy, typy strečinku, zásady, zásobník cviků)Posilování (principy, zásady, proměnné faktory a jejich využití, odlišnosti prostředků)Korekce dechového stereotypuPosilování s odlehčením hmotnosti segmentu/těla, s vlastní hmotností těla, se zevním odporemNastavení klíčových segmentů a opěrných bodů při posilováníPosilování břišních svalů v kontextu hluboké stabilizace (sagitální a frontální stabilizace trupu, torzní a diagonální stabilizace trupu)Posilování stabilizátorů lopatky v návaznosti na trupové řetězce, spinální porce m. deltoideusPosilování svalů pletence pánevního, dolních a horních končetinCvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězciPosilování v protažení vs. ve zkrácení

Literatura

Čech, Z., Tlapák, P.: Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, 2010, p. 181-7.Kolář, P. et al.: Rehabilitace pro klinickou praxi. Praha, Galén 2009.Tlapák, P.: Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, ARSCI 2006.Alter, MJ.: Strečink. Praha, Grada 1999.Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.Stoppani, J.: Velká kniha posilování. Praha, Grada 2008.Janda, V.: Základní kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno, IDVPZ 1984.

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.