Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Zimní sportovní kurz (DV00007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV00007 - VP - Zimní sportovní kurz, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíl ZSK:začlenit outdorové pohybové aktivity provozované v zimním období do systému výuky tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult. Navázat na výuku pohybových aktivit v primární prevenci, uplatňovanou jako nedílnou součást prevence různých onemocnění.Dílčí cíle TV: pohybové aktivity začleněné do zimních kurzů zařadit do denního režimu v profesním i soukromém životě;vytvářet či upevnit vztah s přírodním prostředím;respektovat přírodní podmínky a počasí;zvolit správnou aktivitu podle prostředí;zvolit správnou aktivitu podle schopností jednotlivce;zvolit správnou aktivitu udržující či zvyšující tělesnou zdatnost;získat či upevnit pohybové návyky v jednotlivých pohybových dovednostech;dbát na dostatečnou a vhodnou relaxaci a regeneraci: životospráva a pitný režim;navozovat emoční prožitky při provádění letních sportovních aktivit;vytvářet či upevnit sociální vztahy mezi jednotlivci i ve skupině;dbát na bezpečnost při provádění zimních sportovních aktivit;zvolit vhodné sportovní oblečení a obutí, sportovní náčiní a nářadí.

Sylabus

VP - zimní sportovní kurz je určen pro všechny studenty všech studijních oborů. Ústav tělesné výchovy povoluje opakovaný zápis předmětu od 1. do 6. ročníku. Výuka pohybu a pobytu v zimním přírodním prostředí s důrazem na správné provedení sportovních aktivit.Teoretické semináře: horská medicína - laviny, první pomoc, podchlazení, omrzliny; nejnovější trendy v oblasti zimních aktivit; moderní technologie včetně poradenské činnosti - lyže, snowboardy, oblečení, obuv, doplňky... individuální rozbory jízdy studentů na videu.Praktické seminář: úprava lyží a snowboardů - broušení, mazání a čistění.Nabídka aktivit: sjezdové lyžování; běžecké lyžování; snowboard; sjezd, běh i snowboard pro naprosté začátečníky. lyžařská turistikaZápočtové požadavky: aktivní účast na jednom kurzu typu "A" (minimálně 5 dní) nebo na dvou kurzech typu "B" (méně než 5 dní)

Literatura

1. ČÁSTKA, K. - KOLOVSKÁ, I. - VOTÍK, J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 2005.2. GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Dotisk 1. vyd. Praha: UK v Praze, 2002.3. KEMMLER, J. Carving. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001.4. KOVAŘÍK, V.: Teorie a didaktika lyžování. MU Brno, 1991.5. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola lyžování - sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1996..6. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. 1. vyd. Praha: Grada, 1999.7. REICHERT, J. - MUSIL, D. Lyžování: od začátků k dokonalosti. Praha: Grada, 2007.8. SOUKUP, J.: Lyžování podle alpských lyžařských škol. Olympia, Praha 1991.9. STROBL, K. - DRLÍK, K.: Lyžujeme - sjíždění. Alfa Olomouc, 1992.10. STROBL, K. - BEDŘICH, L.: Učíme lyžovat. FTK Olomouc, 1999.11. ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem.1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004.12. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2005.13. TREML, J. Lyžování dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004.

Garant

PaedDr. Hana Milerová