Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Letní sportovní kurz (DV00008)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV00008 - VP - Letní sportovní kurz, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíl LK: začlenit outdorové pohybové aktivity provozované v letním období do systému výuky tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult. Navázat na výuku pohybových aktivit v primární prevenci, uplatňovanou jako nedílnou součást prevence různých onemocnění. Dílčí cíle TV: pohybové aktivity začleněné do letních kurzů zařadit do denního režimu v profesním i soukromém životě; vytvářet či upevnit vztah s přírodním prostředím; respektovat přírodní podmínky a počasí; zvolit správnou aktivitu podle prostředí; zvolit správnou aktivitu podle schopností jednotlivce; zvolit správnou aktivitu udržující či zvyšující tělesnou zdatnost; získat či upevnit pohybové návyky v jednotlivých pohybových dovednostech; dbát na dostatečnou a vhodnou relaxaci a regeneraci: životospráva a pitný režim; navozovat emoční prožitky při provádění letních sportovních aktivit; vytvářet či upevnit sociální vztahy mezi jednotlivci i ve skupině; dbát na bezpečnost při provádění letních sportovních aktivit; zvolit vhodné sportovní oblečení a obutí, sportovní náčiní a nářadí.

Sylabus

VP - letní sportovní kurz je určen pro všechny studenty všech studijních oborů.Ústav tělesné výchovy povoluje opakovaný zápis předmětu od 1. do 6. ročníku.Předmět je zaměřen na sportovní aktivity prováděné v letním přírodním prostředí. Teoretické semináře: taping; funkční diagnostika pohybového aparátu. Praktické seminář: taping; funkční diagnostika pohybového aparátu; motorické testování funkční kapacity.Nabídka sportů: aerobik, badminton, basketbal, beachvolejbal, běh, cyklistika, florbal, fotbal, golf, kanoistika, kondiční trénink, pilates, plavání, powerjoga, softbal, stolní tenis, strečink, tenis, turistika, volejbal a zdravotní TV, orientační běh.Zápočtové požadavky: aktivní účast na jednom kurzu typu "A" (minimálně 5 dní) nebo na dvou kurzech typu "B" (méně než 5 dní)

Literatura

Kyralová M., Matoušková M., a kol., Zdravotní tělesná výchova I. a II. Část, 1992, 1995,

Garant

PaedDr. Hana Milerová