Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Alergologie a klinická imunologie (DV01001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01001 - VP - Alergologie a klinická imunologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Syllabus volitelného předmětu Alergologie a klinická imunologie Kurs je týdenní. V úvodním bloku budou studenti seznámeni s oborem alergologie a klinické imunologie a možnosti specializačního vzdělávání v tomto oboru. Bude jim zadána kazuistika, kterou do příslušného dalšího dne vypracují za domácí úkol. Každý den je pak věnován jedné oblasti imunopatologických stavů: alergie/autoimunita/imunodeficience/nádorová imunologie. Úvodní přednáška obsahuje základní principy a teoretické základy jednotlivých imunopatologií, klinický obraz, diagnostiku a léčbu. Navazuje blok laboratorních diagnostických metod vztažených vždy k příslušné imunopatologii, včetně praktické ukázky v laboratoři.Každý den je pak zakončen prezentací kazuistiky příslušné imunopatologie (studenti prezentují sami) a s vyučujícím diskutují diferenciální diagnostiku a léčebné postupy.

Garant

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.