Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému - od teorie k praxi (DV01002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01002 - VP - Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému - od teorie k praxi, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus: Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému - od teorie k praxiPlicní cirkulace, patofyziologie plicní hypertenze (MUDr. Hikmet Al-Hitti, Ph.D. - Klinika kardiologie IKEM)Fyziologie srdečního výdeje (prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. - Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Praha)Patofyziologii srdečního selhání (Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. - Klinika kardiologie IKEM)Renální fyziologie (prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. - Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Praha)Patofyziologie kardio-renálního syndromu - z pohledu nefrologa (Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. - Klinika nefrologie 1. LF UK Praha)Fyziologické aspekty mimotělního krevního oběhu (MUDr. Martin Pokorný - Klinika kardiochirurgie IKEM)Patofyziologie srdečních arytmií (Doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. - Klinika kardiologie IKEM)Fyziologie metabolismu lipidů + patofyziologie aterosklerózy (Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. - Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM)Laboratorní praktika - počítačové stimulace + in vivo laboratorní experimenty (Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D., prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. - Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Praha)Klinická exkurze na Klinice kardiologie IKEM (Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Hikmet Al-Hitti, Ph.D. a Doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. - Klinika kardiologie IKEM)

Garant

Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.