Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Klinická neuropatologie (DV01003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01003 - VP - Klinická neuropatologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus VP - KLINICKÁ NEUROPATOLOGIERočník: volitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročníkGarant předmětu: Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.telefon: 224435635, sekretariát ústavu: 224435601Minimální počet: 3 účastníciMaximální počet: 12 účastníkůTermín konání: letní semestr, 15. - 26. února 2016Rozsah a doba konání: 7 odpoledních setkání během 2 týdnů (14 - 17 hodin; lze však upravit dle dohody s účastníky)Místo konání: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, budova dospělé části FNM, 2. patro, uzel A. V případě exkurze mimo FN Motol proběhne i seminář tamtéž (místa konání jednotlivých setkání budou upřesněna na začátku kurzu).Prerekvizice: D0105339 PatologiePro koho je kurz určen:Kurz je určen pro studenty medicíny, kteří mají zájem o neurologii (nebo další neurovědní lékařské obory) a patologii. Kurz ukazuje konkrétní diagnostické možnosti moderní histopatologické i molekulárně-patologické diagnostiky neurologických onemocnění (zejména nádorů CNS, farmakorezistentní epilepsie a neuromuskulárních poruch) v korelaci s klinickým průběhem a neuroradiologickými nálezy. Budou diskutovány nejdůležitější diferenciálně diagnostické problémy moderní neuropatologie. Diskutovány budou také vztahy mezi bioptickým výstupem a současnými terapeutickými možnostmi. Kurz bude navazovat na znalosti z neuropatologie získané ve 3. ročníku. Výuku povedou pracovníci Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK, svoji účast v diskuzi jednotlivých oblastí diagnostické neuropatologie a konkrétních kazuistik ale přislíbili i nejbližší spolupracovníci neuropatologické laboratoře z příslušných klinických pracovišť. Součástí kurzu bude také několik exkurzí do spolupracujících laboratoří (např. Národní referenční laboratoř prionových chorob) a do Revmatologického ústavu v Praze.Náplň kurzu:A) TEORETICKÁ ČÁSTTeoretická část bude probíhat interaktivně formou seminářů s průběžnou diskuzí. Tématické okruhy:1. Diagnostické nástroje v moderní neuropatologii - indikace/kontraindikace; možnosti a omezení bioptického vyšetřování CNS, svalu a periferního nervu.2. Diferenciální diagnostika neuromuskulárních chorob ve svalové biopsii.3. Neuropatologie fokální epilepsie.4. Diagnostika neurodegenerativních onemocnění CNS a prionóz.5. Histopatologická a molekulární diagnostika v neuroonkologii. Prognostické/prediktivní markery nádorů CNS.6. Diferenciální diagnostika ložiskových procesů mozků - "pseudotumors and mimickers".B) PRAKTICKÁ ČÁSTKromě exkurzí na spolupracující klinická i laboratorní pracoviště bude přestaven komplexní diagnostický přístup používaný v moderní neuropatologii formou diskuzí ke konkrétním bioptickým případům s klinicko-radiologickou korelací. SYLABUS 2015-16:(7 odpoledních setkání během 2 týdnů)1. den: Úvodní seminář: Postavení a přínos moderní neuropatologie v péči o pacienty, laboratorní diagnostické nástroje v neuropatologii.Seminář: Indikace/kontraindikace; možnosti a omezení:a. biopsie mozku b. svalová biopsie, moderní diagnostické možnosti - enzymová histochemie, imunohistochemie, imunoblot, elektronová mikroskopie - návaznost na molekulárně genetické vyšetřeníc. biopsie periferního nervu.Praktikum: návštěva laboratoří neuropatologie a elektronové mikroskopie Ústavu patologie a mol. med.2. den: Neuropatologická diagnostika neuromuskulárních chorob I. Seminář: hereditární a metabolické myopatie - moderní tkáňová diagnostika.Praktikum: konkrétní bioptické kazuistiky.3. den: Neuropatologická diagnostika neuromuskulárních chorob II.Seminář: diferenciální diagnostika autoimunitních myositid ve svalové biopsii, terapeutické možnostiPraktikum: návštěva Revmatologického ústavu v Praze, kazuistiky4. den: Epileptopatologie - diagnostika farmakorezistentní epilepsieSeminář: neuropatologické nálezy u farmakorezistentní epilepsie - klinická a neuroradiologická korelace.Praktikum: klinicko-patologický seminář s konkrétními kazuistikami.5. den: Diagnostika neurodegenerativních onemocnění CNS a prionózy.Seminář: Molekulární podklad neurodegenerativních onemocnění, diferenciální diagnostika. Prionózy.Praktikum: návštěva Národní referenční laboratoře prionových chorob a Neurologické kliniky IPVZ, FTNsP Praha-Krč.6. den: Diagnostika nádorů CNSSeminář: peroperační konzultace / stereotaktická biopsie mozku / definitivní vyšetření nádorů CNS; přínos imunohistochemie, prognostické a prediktivní markery. Diferenciální diagnóza nádorů CNS - "pseudotumors a mimickers".Praktikum: kazuistické případy nádorů CNS dětského i dospělého věku s neuroradiologickým korelátem.7. den: Molekulární neuropatologie nádorů. Výzkum a trendy v neuropatologii.Seminář: součastné možnosti molekulární diagnostiky nádorů CNS - diagnostické, prognostické, prediktivní. Principy cílené biologické léčby nádorů a vyšetření, výhledy v oblasti neuroonkologie.Výzkum a budoucí trendy v diagnostické neuropatologii.Závěrečná diskuze. Přesný harmonogram bude stanoven před začátkem kurzu.Témata a náplň jednotlivých seminářů a praktik mohou být operativně upravována během kurzu podle zájmu účastníků.

Garant

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.