Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Molekulární patologie a její využití v praktické medicíně, část A a část B (DV01004)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01004 - VP - Molekulární patologie a její využití v praktické medicíně, část A a část B, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Molekulární patologie a její využití v praktické medicíně, část A a část Bročník:volitelný předmět doporučený pro 3. ročníkgarant předmětu:prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.telefon (sekretariát) 224 435 601minimální počet:10 účastníkůmaximální počet:16 účastníkůtermín konání:letní semestr - 4 týdny3x teoretická část - 1x v části A 2 hodiny (úvody do metodik, zadávání kazuistických případů) 1x v části B 2 hodiny (úvody do metodik, zadávání kazuistických případů)1x část A+B 2 hodiny (prezentace jednotlivých kazuistických případů, zakončení kurzu)8x praktická část - 4x v části A (4x po 6 ti hodinách)4x v části B (4x po 6 ti hodinách)termín po dohodě s účastníkyČást A: imunohistochemická diagnostikaČást B: molekulární diagnostika na úrovni nukleových kyselinzačátek hodina:teoretická část - odpoledne, den a hodina po dohodě s účastníkypraktická část - odpoledne, den a hodina po dohodě s účastníkymísto konání:Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN v Motole, Prahabudova dospělé části FNM, 2. patro uzel Apro koho je kurz určen:Kurz je určen pro zájemce z oboru kteří chtějí získat přehled o moderních metodách používaných pro diagnostiku nádorových onemocnění, indikaci k biologické léčbě, predikci průběhu chorob.Kurz ukazuje konkrétní použití metod molekulární patologie a jejich integraci v ostatních klinických oborech (např. chirurgie, pediatrie, onkologie, hematologie).Náplň kurzu - TEORETICKÁ ČÁST:Teoretická část bude probíhat interaktivně - formou seminářů s průběžnou diskusí.TEORETICKÁ ČÁST - metodické přístupy k diagnostice:Část A• imunohistochemické techniky - principy, hodnocení a diagnostické využití• metody in situ hybridizace na tkáňových řezech - jejich diagnostické využití v praxi• zadání kazuistických případůČást B• analýza nukleových kyselin - kvalitativní a kvantitativní PCR, využití v diagnostice nádorových onemocnění• sekvenace a její využití v diagnostice nádorových onemocnění• zadání kazuistických případůNáplň kurzu - PRAKTICKÁ ČÁST:Praktická laboratorní část ukazuje komplexní diagnostický přístup používaný v patologii. Předmětem laboratorních praktik bude vlastní laboratorní zpracování diagnosticky zajímavých kazuistik z bioptického provozu pracoviště - od příjmu a zpracování materiálu přes provedení metodik po stanovení diagnózy a diskusi nad nálezy.Náplň laboratorních praktik:Část A• exkurze rutinním provozem bioptického provozu a speciálních laboratoří• detekce exprese proteinů v histologickém řezu metodami imunohistochemickými• hodnocení metod in situ hybridizace v histologickém řezuZpracování a vyhodnocení vlastního kazuistického případuČást B• izolace nukleových kyselin z různých typů bioptického materiálu• amplifikace nukleových kyselin metodou kvalitativní a kvantitativní PCR a sekvenční analýza• laserová mikrodisekce buněk z histologického řezuZpracování a vyhodnocení vlastního kazuistického případu

Garant

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.