Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Farmakoterapie v klinické praxi (DV01005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01005 - VP - Farmakoterapie v klinické praxi, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Farmakologie v klinické praxi Personalizovaná farmakoterapie je novým trendem současné medicíny. Přispívá k optimalizaci farmakoterapie, zvyšuje účinnost léčby, snižuje výskyt nežádoucích účinků a šetří nemalé finanční prostředky. V rámci tohoto programu by se studenti seznámili se základy personalizované medicíny a s její praktickou aplikací. Osvojili si základní principy komunikace s pacientem a řešení konfliktních situací. Cílem je poskytnout interdisciplinární přístup a nadhled ve farmakoterapii a aplikovat racionální farmakoterapii. Naučit se efektivně využít své teoretické vědomosti na konkrétních případech v klinické praxi. V rámci programu se klade důraz na problematiku nežádoucích účinků léčiv a lékových interakcí. Moduly by se skládaly z teoretické přípravy - s důrazem na novinky ve farmakoterapii. V rámci praktické výuky by byli studenti seznámeni s prací klinického farmakologa a s činností pracoviště klinické farmakologie.

Garant

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA