Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Ekonomické myšlení ve zdravotnictví (DV01006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01006 - VP - Ekonomické myšlení ve zdravotnictví, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Ekonomické myšlení ve zdravotnictvíCílem kurzu je zvýšit znalosti studentů v oblasti ekonomie, managementu a interpersonální komunikace. Kurz přispěje ke zvýšení ekonomické a právní gramotnosti absolventů.Studenti se seznámí se základními ekonomickými pojmy, systémem zdravotní péče, legislativou, úhradou léčiv, farmakoekonomikou,problematikou řízení, strategickou analýzou a konkurenceschopností. V jednotlivých modulech bude kladen důraz nejen na týmovou práci, ale i na kombinaci teorie s praxí.

Garant

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA