Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Nové technologie a vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství (DV01013)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01013 - VP - Nové technologie a vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Nové technologie a vyšetřovací metody ve vnitřním lékařstvíVolitelný předmět doporučený pro 4. ročníkTermín konání:Doba konání: od 14.00 hod.Místo konání: knihovna Interní kliniky FNM + její specializovaná pracovištěPočet studentů: min. 10, max. 20Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinikaZodpovědná osoba: as.MUDr.Pavlína Piťhová, PhD.Prerekvizita: zkouška z klinické propedeutiky• Nukleární kardiologie. Prezentace scintigrafických metod při vyšetřování v kardiologii.• Vrozené a získané srdeční vady, echokardiografické vyšetření. Srdeční vady, rozdělení, symptomatologie, diagnostika. Ultrazvukové vyšetření srdce. Teorie a praktické předvedení echokardiografického vyšetření, videozáznamy pacientů.• Vyšetřovací metody v angiologii. Choroby periferních tepen, klinická symptomatologie, vyšetřovací metody. Teorie a praktické předvedení duplexní monografie periferních tepen a žil, karotického řečiště, fotopletysmografie s měřením palcových a kotníkových tlaků, tcpO2.• Klinické aspekty plicní hypertenze. Definice, etiologie, rozdělení, patofyziologie, diagnostika a léčba. Zobrazovací metody. • Technologie v diabetologii - kontinuální monitorování glukózy, kontinuální infuze inzulínu, bolus wizard. Teoretické podklady a praktické předvedení nejnovějších způsoby léčby diabetu a monitorování hodnoty glykémie.• Edukace diabetika, konverzační mapy. Teorie a praktické předvedení edukace diabetika. • Stanovení metabolické spotřeby, nepřímá kalorimetrie. Teorie a praktické předvedení. • Jednotka intenzívní metabolické péče. Teorie péče o pacienty, přístrojové vybavení, praktická ukázka používaných technologií.• Eliminační metody. Hemodialýza, peritoneální dialýza, hemoperfuze, kontinuální eliminační metody. Teorie a praktické předvedení technologií.

Garant

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAas. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.