Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Závažné stavy ve vnitřním lékařství (DV01014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01014 - VP - Závažné stavy ve vnitřním lékařství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Závažné stavy ve vnitřním lékařství a vybrané farmakoterapeutické kapitolyVolitelný předmět doporučený pro 5. ročníkTermín konání:Doba konání: 14.00 hod.Místo konání: posluchárna 2.LFPočet studentů: min. 15, max. 30Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinikaZodpovědná osoba: as.MUDr.Pavlína Piťhová,PhD.Prerekvizita: Interna I, Farmakologie, Zobrazovací metody a nukleární medicína• Kardiomyopatie. Arytmie - jak je poznat a léčit, novinky v léčbě. Kardiomyopatie - rozdělení, příčiny vzniku, klinická symptomatologie, možnosti diagnostiky a léčby. Základní rozdělení arytmií, nové možnosti elektrofyziologických vyšetřovacích metod a novinky v léčbě.• Genetika diabetes mellitus - možnost prevence onemocnění. Co je nového v genetice v diabetologii?. U koho a kdy indikovat screeningová vyšetření. Jak zabránit rozvoji diabetes mellitus.• Léčba bolesti u revmatických chorob. Revmatické choroby a bolest, lokalizace. Jak bolest tlumit.• Diferenciální diagnostika komatózních stavů. Multiorgánové selhání. Příčiny komat, jejich rozdělení, klinická symptomatologie, možnosti léčby. Multiorgánové selhání - příčiny a léčba.• Ascites, toxické poškození jater (chemickými látkami, léky, houbami). Ascites - příčiny vzniku, klinická symptomatologie, možnosti diagnostiky a léčby. Toxické poškození jater - příčiny, klinická symptomatologie, laboratorní a vyšetřovací metody.• Sekundární postižení ledvin při interních chorobách. Která onemocnění mohou vést k postižení ledvin, klinická symptomatologie a možnosti diagnostiky a léčby.• Mimoplicní tuberkulóza. Výskyt, klinická symptomatologie, diagnostika a léčba..• Infekční endokarditida. Základní elektrokardiografické obrazy - opakování.• Toxikologie I. První pomoc a léčba při akutních intoxikacích - obecné zásady. Požití kyselin a louhů. Intoxikace olovem a rtutí. Intoxikace pesticidy (organofosfátovými insekticidy, kumarinovými rhodenticidy). Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem.• Toxikologie II. Intoxikace organickými rozpouštědly (benzín, toluen, trichloretylen, benzen, tetrachlormetan). Intoxikace oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a kyanidy. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami (anilin, nitrobenzen, léky). Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, tygrovaná, lysohlávky a další). Intoxikace léky (benzodiazepiny, paracetamol, morfin, tricyklická antidepresíva).

Garant

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA