Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vybrané kapitoly z metabolismu, nefrologie a gastroenterologie (DV01015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01015 - VP - Vybrané kapitoly z metabolismu, nefrologie a gastroenterologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Vybrané kapitoly z metabolismu, nefrologie a gastroenterologieVolitelný předmět doporučený pro 5. ročníkTermín konání:Doba konání: 14.00 hod.Místo konání: posluchárna 2. LF UKPočet studentů: min. 15, max. 30Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinikaZodpovědná osoba: as.MUDr.Pavlína Piťhová, PhD.Prerekvizita: zápočet za 4. ročník z Interny I• Sepse, septický šok, multiorgánové selhání. Patofyziologie, příčiny šoku, klinická symptomatologie, diagnostika a léčba. Následky šoku. Multiorgánové selhání - příčiny, diagnostika a léčba.• Jaterní cirhóza, konzervativní a intervenční léčba. Demonstrace pacientů. Příčiny vzniku jaterní cirhózy, klinická symptomatologie, stanovení diagnózy. Možnosti konzervativní a intervenční léčby. Komplikace onemocnění a jejich řešení.• Kolorektální karcinom, principy depistáže. Indikace polypektomie a její komplikace. Klinická symptomatologie kolorektálního karcinomu, možnosti včasného zjištění a indikace screeningových vyšetření. Provádění polypektomie, její rizika a komplikace.• Vybraná problematika parenterální a enterální výživy u těžkých malnutričních stavů. Kdy indikovat enterální a parenterální výživu. Ambulantní parenterální výživa - indikace, provádění, komplikace. Poruchy příjmu potravy - symptomatologie a léčba.• Příklady poruch vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy. Praktické cvičení v hodnocení poruch iontové a acidobazické rovnováhy.• Klinické aspekty hypoglykémie. Je nízká hladina krevní glukózy neškodná? Co vše může způsobit. Co vše může vést k hypoglykémii.• Nespecifické střevní záněty, koloskopická diagnostika a konzervativní léčba - novinky. Nové postupy v léčbě nespecifických střevních zánětů.• Příčiny progrese renální insufience. Uremická kostní choroba. Co vše může ovlivnit progresi renální insuficience - co sledovat a jak progresi zpomalit. Vliv renální insuficience na skelet - uremická kostní choroba.• Sůl a ledviny - jak sůl ovlivňuje funkci ledvin, jak funkce ledvin ovlivňuje vylučování soli.• Chronické komplikace diabetes mellitus - diabetická noha, neuropatie, nefropatie, makrovaskulární komplikace. Příčiny vzniku orgánových komplikací diabetu, patofyziologie, klinická symptomatologie. Metabolická paměť. Význam ICHS a jejího screeningu u pacientů s diabetem..

Garant

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA