Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Komunikační dovednosti (DV01016)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01016 - VP - Komunikační dovednosti, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle:• Pochopit základní pojmy komunikační teorie• Zvládnout teorii komunikace• Pochopit význam sociální interakce, sociální percepce a sociální komunikace• Naučit se základům verbální komunikace• Porozumět mimoslovním způsobům sdělování a symbolické komunikaci• Osvojit si zásady efektivní komunikace

Sylabus

Komunikační dovednostiTyp předmětu: VolitelnýSylabus - Komunikační dovednostiVolitelný předmět doporučený pro 2. ročníkRozsah studijního předmětu: bloková výuka - 20 hodin (6 hod. přednášek, 14 hod. seminářů)Počet kreditů: 3Způsob zakončení: zápočetVyučující: PhDr. Šárka Tomová, PhD.Anotace:Obsahem předmětu Komunikační dovednosti“je získat ucelený přehled o základních pojmech týkajících se oblasti lidského dorozumívání jako cesty k porozumění a pochopení jednotlivých fází komunikačního cyklu, dešifrovat signály neverbální komunikace, odhalit významovou strukturu mluveného slova a pochopit jednání člověka v celém kontextu. Sebereflexe studentů je nedílnou součástí jednotlivých tematických celků. Nedílnou součástí výuky je natáčení vlastních videozáznamů komunikačních dovedností a jejich analýza.Cíle:• Pochopit základní pojmy komunikační teorie• Zvládnout teorii komunikace• Pochopit význam sociální interakce, sociální percepce a sociální komunikace• Naučit se základům verbální komunikace• Porozumět mimoslovním způsobům sdělování a symbolické komunikaci• Osvojit si zásady efektivní komunikaceObsahové zaměření přednášek a seminářů:Druhy komunikaceKomunikační cyklus a jeho fázeVerbální komunikaceNeverbální komunikaceParalingvistické aspekty mluveného slovaVytváření pozitivních emocí v rámci komunikaceSoupeření, kooperace, devalvace, evalvaceKomunikační techniky a jejich využití v praxiStudijní literatura DE VITO, A.J.: Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing, a.s., 2008, 6. vydání ISBN 978-80-247-2018-0HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999 ISBN 80-85824-60-4KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988KŘIVOHLAVÝ, J: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat, 1993 ISBN 80-85495-18-XLEWIS, D.: Tajná řeč těla. Praha: Hodego, 2000 ISBN 80-7219-018-0PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU 1992 ISBN 80-210-0412-6PLAŇAVA, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Grada Publishing, a.s., 2005 ISBN 80-247-0858-2PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr. 2011. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.SCHARLAU, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Grada Publishing, a.s., 2008 ISBN 978-80-247-2234-4VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Grada Publishing, a.s., 2007 ISBN 80-247-1262-8VYBÍRAL, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005 ISBN 80-7178-998-4

Literatura

Studijní literatura DE VITO, A.J.: Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing, a.s., 2008, 6. vydání ISBN 978-80-247-2018-0HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999 ISBN 80-85824-60-4KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988KŘIVOHLAVÝ, J: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat, 1993 ISBN 80-85495-18-XLEWIS, D.: Tajná řeč těla. Praha: Hodego, 2000 ISBN 80-7219-018-0PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU 1992 ISBN 80-210-0412-6PLAŇAVA, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Grada Publishing, a.s., 2005 ISBN 80-247-0858-2PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr. 2011. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.SCHARLAU, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Grada Publishing, a.s., 2008 ISBN 978-80-247-2234-4VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Grada Publishing, a.s., 2007 ISBN 80-247-1262-8VYBÍRAL, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005 ISBN 80-7178-998-4

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA