Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vybrané kapitoly z klinické kardiologie (DV01018)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01018 - VP - Vybrané kapitoly z klinické kardiologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je hlubší uvedení do klinické kardiologie s ohledem na provázanost s anatomií a patofyziologií oběhového systému.

Sylabus

Vybrané kapitoly z klinické kardiologie 2015-20169.11. prof. Veselka - Léčba strukturálních onemocnění srdce23.11. MUDr.Durdil - Nefarmakologická léčba fibrilace síní30.11. MUDr.Tomašov - Perikardiální výpotek, tamponáda7.12. MUDr. Honěk - EKG kazuistiky14.12. Doc. Riedelbauchová - Dif. dg. tachyarytmií5.1. MUDr.Adlová - CT, MR srdce - kazuistiky12.1. Doc. Hájek - Akutní a chronická ICHS - kazuistiky19.1. MUDr.Štěchovský - Ateroskleróza z pohledu klinického kardiologa26.1. MUDr.Špaček - Infekční endokarditida - kazuistiky2.2. MUDr.Fiedler - Nekoronární intervence z pohledu echokardiografisty9.2. MUDr.Alan - Přístrojové vybavení jednotky intenzivní péče16.2. prof. Veselka - Srdeční intervence jaké jste ještě neviděli

Garant

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.