Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Kardiovaskulární onemocnění v dětském věku (DV01019)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01019 - VP - Kardiovaskulární onemocnění v dětském věku, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Kardiovaskulární onemocnění v dětském věkuVolitelný předmět doporučený pro 5. a 6. ročníkTermín konání: úterky a středy 3.11.2015 - 16. 12.2015Doba konání: 14 - 16 hod. (celkem 20 hodin)Místo konání: zasedací místnost Dětského kardiocentra (6. patro D)Počet studentů: min. 3, max. 5Kontaktní osoba: prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.Anotace:Volitelný předmět je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku vrozených srdečních vad, získaných srdečních onemocnění a poruch srdečního rytmu v dětském věku. Součástí výuky budou interaktivní přednášky a praktika s demonstrací zajímavých případů na standardním oddělení a na jednotce intenzivní péče Dětského kardiocentra. Po vzájemné dohodě bude umožněno 1 - 2 studentům se zúčastnit v dopoledních hodinách kardiochirurgických operací, intervenčních srdečních katetrizací a elektrofyziologických zákroků.SylabusDatum Téma Lektor3.11.2015 Úvod do problematiky vrozených srdečních vadKardiologické vyšetření v praxi, kasuistiky MUDr. O. Materna4.11.2015 Současné trendy v dětské kardiologii. Plicní hypertenzeKasuistiky prof.MUDr.V.Chaloupecký,CSc.10.11.2015 EKG v dětském věkuHodnocení a popis křivek MUDr. P. Kubuš11.11.2015 Intenzivní péče v dětské kardiologii, léčba srdečního selháníKasuistiky na jednotce intenzivní péče MUDr. P. Vojtovič24.11.2015 Echokardiografie, prenatální diagnostikaTeorie a praktické ukázky vyšetření MUDr.V. Tomek25.11.2015 Poruchy srdečního rytmu u dětí a mladistvýchKardioverze, stimulátory, defibrilátory prof. MUDr. J. Janoušek, Ph.D.8.12.2015 Onemocnění endo-, myo- a perikarduKasuistiky, demonstrace zajímavých případů na oddělení MUDr. K. Koubský9.12.2015 Diagnostická a intervenční srdeční katetrizace v dětském věkuKatetrizační sál, přístroje, katétry, okludory, stenty doc. MUDr. O. Reich, Ph.D.15.12.2015 Kardiochirurgické operace vrozených srdečních vadKardiochirurgický sál MUDr. R. Gebauer16.12.2015 Mechanická podpora krevního oběhu, transplantace srdcePřístroj pro mimotělní oběh MUDr. R. Poruban

Garant

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.