Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Poruchy vodního elektrolytového hospodářství v dětském věku (DV01023)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01023 - VP - Poruchy vodního elektrolytového hospodářství v dětském věku, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelný předmětv oboru pediatriePoruchy vodního elektrolytového hospodářství v dětském věkuMísto konání: Pediatrická klinika - seminární místnost prof. Švejcara, 1. patro D - dětský monoblok. Studenti se ohlásí na sekretariátě.Přednášející: prof. MUDr. Jan JandaMinimální počet studentů: 5Maximální počet studentů: 10Termín: 9.11. - 13.11.2015 od 14.00 do 18,00 hodinProgram: pondělí - čtvrtek od 14,00 do 18,00 hod. - prezentace pátek od 15,00 hodin - pohovor a zápočetTělesné tekutiny - kompartmenty tělesných tekutin a tělesné složeníFyziologie a patofyziologie vodního a elektrolytového hospodářství.Body composition = tělesné složení, metody (současné metody stanovení tělesného složení (konduktivita (odpor tkání), DEXA, CUBA, jiné).Úloha ledvin při regulaci solí a vody (tzv. water intake and output). Rozdíly složení a obratu tekutin a elektrolytů dle věku.Sodík, draslík a jejich poruchy: hyponatrémie, hypernatrémie, hypokalémie, hyperkalémie. Kalcium - poruchy kalciumfosfátového metabolismu, kalcium-fosfátový produkt, kalcifylaxe.Anion gap.Klinické aspekty: potřeba tekutin a elektrolytů ve zdraví, tekutiny a elektrolyty v době nemoci.Dehydratace - jak organismus ztrácí tekutiny - náhrada tekutin, pitný režim.Dyspepsia simplex, dyspepsia toxica u dětí - dehydratační šokové situace.Polyurie, polydipsie, klinické diagnózy - diabetes insipidus centralis, renalis, compulsive water drinking. Příjem soli a vliv na pitný režim.Diagnostika a léčbaLaboratorní nálezy při ztrátě tekutin, resp. hyperhydrataci.Náhrada tekutin a solí při jejich ztrátě, vliv příjmu soli na příjem tekutin a krevní tlak.Perorální rehydratační roztoky - složení, aplikace.Parenterální léčba - infuzní roztoky v pediatrii - typy, ředění, proč u dětí ředěné roztoky.Technika aplikace roztoků, typy roztoků, startery, komerčně připravené roztoky, koncentráty a jejich rizika. Proč ředěné roztoky u dětí.Praktická demonstrace infuzních roztoků a koncentrátů, demonstrace na oddělení kojenců a batolat, větších dětí.Celková tělesná voda dle věku. Bez potravy lidé přežívají týdny, ale bez vody jen několik dní, většinou 2 - 3 dny. Nejdelší doba přežití bez vody je údajně 17 dnů. U dospělého člověka se denně běžně vymění 6 % tělesné vody, u kojence ale dokonce až 15 %. Složení ECT a ICT: ECT, CTV - ICT (intracelulární tekutina) - 2/3 CTV.Extravaskulární tekutina (tkáňový mok, transcelulární tekutina - př. cerebrospinální mok, nitrooční tekutina, sekrety žláz GIT, kloubní tekutina) - intravaskulární tekutina (plazma).Potřeba tekutin (v ml) na 1 kg tělesné hmotnosti: kojenci 110 děti do 10 let 40 dospělí při 22 °C 22 dospělí při 37 °C 38Molalita versus molarita: molalita = koncentrace vyjádřená jako moly/litr rozpouštědla, molarita: (M) = koncentrace vyjádřená jako moly/litr roztoku, symbol "M" neznamená většinou moly, ale již mol/litr. Milimoly (mmol)/l, mikromol = 10-6 M, nanomol (nM) = 10-9 M, picomol (pM) = 10-12 M, osmolarita moče a její stanovení a měření v praxi, hodnocení osmolality výpočtem. Funkce vody v organismu a regulační mechanismy: dlouhodobé mechanismy regulace krevního tlaku, vztah krevního tlaku a objemu krve. Ledviny, extrarenální mechanismy, tvorba koncentrované a zředěné moče. Regulační mechanismy. Měření objemu tělních tekutin a používané metody (močovina, antipyrin, radioaktivní voda, těžká voda, měření ECT: radioaktivní Na+, radioaktivní chloridy, bromidy, thiosulfáty, insulin. Metody měření objemu plazmy: Evansova modř (vazba na plazmatické proteiny), značený albumin, radioaktivně značené erytrocyty.________________________________________

Garant

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.