Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Informační a komunikační technologie v medicíně (DV01026)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01026 - VP - Informační a komunikační technologie v medicíně, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelný předmět pro 4.-6. ročník: Informační a komunikační technologie ve zdravotnictvíGarant: MUDr. ing. Jan Vejvalka, Ph.D.Pracoviště: Oddělení informačních systémůDoba konání: LS 2016; podle domluvy a časových možností daných rozvrhem stážíMísto konání: posluchárny TPÚ, seminární místnost OISMaximální počet účastníků: 10Prerekvizity: Lékařská informatika, preklinické obory, klinické propedeutikyKontakt: ing. Jiří Valchář, jiri.valchar@lfmotol.cuni.czMožnosti a perspektivy využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví (telemedicína, e/m-health, mobilní komunikace, komunikační prostředí internetu), obecnější základy aplikací. Vliv prostředí informačních technologií na kulturu poskytování zdravotní péče, nové možnosti, nová omezení a rizika. Témata předmětu Úvod: prostředí informačních a komunikačních technologií, telemedicína, e-health, cybermedicína. Základy počítačové komunikace - adresování uživatelů, počítačů a dokumentů, přenos informací po sítích. Medicínsky relevantní data v elektronické podobě - statická data, obrazová informace, signály. Získávání, reprezentace, přenos a zobrazování biomedicínských dat.  Technické prostředky a operační systémy počítačových sítí, heterogenní sítě. Principy a užití modelů klient-server, peer-to-peer, sítě typu grid, cloudové aplikace. Centralizované, a distribuované zpracování dat. Elektronická zdravotní dokumentace - aktuální směry, světové a domácí aplikace. Informační systémy pro lékaře - od prohlížení biochemických výsledků po komplexní nemocniční informační systémy. Sdílení informací jako základ spolupráce ve zdravotní péči. Specializované zpracování medicínských dat - reprezentace znalostí, modely, podpora rozhodování.  Bezpečnostní aspekty počítačových sítí, ochrana medicínských dat. Etické a právní problémy. Informační služby v počítačové síti (Internet), základní aplikace, formáty a komunikační protokoly . Moderní informační služby - SaaS, AaaS, mobilní aplikace, multimédia.  Web jako základ informačních služeb a prostředí pro specializované aplikace: evoluce technologií a jim odpovídajících informačních služeb.  Vývoj specializovaných aplikací pro medicínu a pro podporu zdraví, komunikační sítě a datové přenosy, spolupráce v síti.  Perspektivy informačních technologií a jejich vlivu na medicínskou vědu a praxi.Výuka je vedena seminární formou s praktickými ukázkami, ve spolupráci s externími lektory.Pořádá: Oddělení informačních technologií

Garant

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.