Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Informační základy klinické práce (DV01027)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01027 - VP - Informační základy klinické práce, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelný předmět pro 4.-6. ročník: Informační základy klinické práceGarant: MUDr. ing. Jan Vejvalka, Ph.D.Pracoviště: Oddělení informačních systémůDoba konání: podle konkrétních časových možností daných rozvrhem turnusových stážíMísto konání: posluchárny TPÚ, seminární místnost OISMaximální počet účastníků: 10Prerekvizity: Lékařská informatika, preklinické obory, klinické propedeutikyKontakt: ing. Jiří Valchář, jiri.valchar@lfmotol.cuni.czSpolupráce: MUDr. Petr Lesný, MUDr. Kryštof SlabýMedicína je informační profese: lékař sbírá informace o pacientovi a porovnává je s dostupnými znalostmi a zkušenostmi. V době bezprecedentního růstu objemu vědeckých poznatků i dostupných údajů o pacientech je třeba nejen umět, ale i rozumět způsobům, jak medicína s informacemi nakládá. Cílem kursu je poskytnout náhled na životní cyklus informací v medicíně, na to, jak jak je správně sbírat a jak s nimi nakládat, jak je hodnotit a využívat. Témata předmětu• Úvod do klinické informatiky: informace jako zobrazení reality, práce s informacemi jako základní součást klinické práce.• Vyšetření, výsledek, interpretace: vyšetřování jako cílené získávání informací. Volba vyšetření, výpovědní hodnota a interpretace výsledků.• Předávání informací: terminologie, jednotky, klasifikace, thesaury, ontologie; základy formalizace a reprezentace znalostí, pojmové oblasti a vztahy mezi nimi.• Základy representace znalostí: medicína a metodologie vědy, pravděpodobnost a statistika jako nástroj popisu znalostí; norma, variabilita, náhodnost: náhodné jevy, hypotézy a jejich formulování a testování.• Klinická doporučení a guidelines, základy evidence-based medicíny: principy EBM, typy studií a jejich váha, cíle klinických doporučení a jejich využití při rozhodování. Spolehlivost informací, důvěra a zdroje autority v medicínském rozhodování.• Informační systémy: principy informačních technologií, strukturování dat ve zdravotnických informačních systémech, klinické informační systémy, osobní údaje v informačních systémech.• Podpora rozhodování: biomedicínské modelování, lékařské algoritmy jako representace znalostí, jejich využívání (a omezení).• Základy telemedicíny, kybermedicína, robotická medicína, vzdálené a kontinuální sledování pacientů.• Zdravotnictví v prostředí informačních technologií: globalizace informací vs. lokální medicína, eHealth, mHealth.• Informace, informační technologie a etika: etické aspekty práce s medicínskými informacemi v prostředí informačních technologií.Výuka je vedena seminární formou s praktickými ukázkami, ve spolupráci s externími lektory.

Garant

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.