Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Klinická farmakologie (DV01028)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01028 - VP - Klinická farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Klinická farmakologieVolitelný předmět doporučen pro studenty 5. ročníku medicínyVýukové pracoviště: Ústavem lékařské chemie a klinické biochemieKontaktní osoba: MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D. (linka 5656 ve FN Motol)Kapacita: max. 10 studentů, 5 dnů v týdenním bloku v letním semestru 2015/2016Termín : 07. 03. - 11. 03. 2016 v čase 14:00 - 18:00 hodinMísto konání: 6. patro uzel D (modrá budova)Kontext:V průběhu studia preklinických oborů se medik seznámí s praktickou aplikací a reálným klinickým problémem jen minimálně. Jeden z velmi podstatných teoretických oborů je i obecná farmakologie, která se během studia učí daleko dříve, než se medik skutečně potká se skutečnými případy. Právě proto je absolvent velmi nejistý a mnoho nežádoucích účinků je připisováno začínajícím lékařům (absolventům) pracujícím někdy i pod dohledem zkušených kolegů. V posledních letech probíhá diskuze i na mezinárodních kongresech o tom, kdy začít a jak zlepšit preskripční praxi. Jako jedna z možností, ke zlepšení stávajícího stavu, je tzv. "Patient oriented education of clinical pharmacology", spočívající v tom, že se klinická farmakologie vyučuje až tehdy, když se medik věnuje pacientům při klinické praxi, aby se učil podle individuálních případů nikoliv na základě populační obecné farmakologie. Klíčem k tomuto cíli by mohlo být zdokonalování edukace klinické farmakologie již před promocí, nejlépe v předposledním ročníku magisterského studia. Cílem kurzu je, aby si medik osvojil, jak danou diagnózu léčit racionálně při zvážení možných rizik a užitků. Při řešení modelových případů ve skupině u tzv. grand round (velká vizita), potom padne rozhodnutí na základě věcné diskuze o vhodném terapeutickém postupu s odůvodněním zvolení nejlepší z možných alternativ. Tak by si budoucí lékaři osvojili rozhodovaní o racionální farmakoterapii jako jednotlivci i jako tým, za podmínek účasti při řešení klinických problémů ve skupině nebo i samostatně. Při tomto kurzu se očekává, že si medik osvojí vědomosti o farmakogenetice a její klinické aplikaci, o úskalí klinického zkoušení léků, o problémech generik versus patentované léky, o preskripci u zvláštní populace, o správné preskripční praxi a racionální farmakoterapii, etické aspekty klinické studie, podmínky provedení a význam monitorování terapie. Hlavním předpokladem je také osvojení myšlení individuálního farmakoterapeutického přístupu na bázi medicíny založené na důkazech. Kvalitně erudovaný absolvent by mohl potom zvýšit nejen prestiž fakulty, ale hlavně kvalitu péče o pacienty.Rozvrh kurzuDen 1. (07.3.2015)Základní přednášky Den 2.(08.3.2015)Přednáška +Semináře Den 3.(09.3.2015)Přednášky +Semináře Den 4.(10.3.2015)Přednáška +Semináře Den 5.(11.3.2015)Přednáška +Semináře Úvod do klinické farmakologie Správná klinická praxe Fáze klinické studie u člověka I-IV Farmaceutické aspekty léčiv a klinický význam Nežádoucí účinky léčiv a úloha "pharmacovigillance " Standardní operační postupy při preskripci pacientovi/Správná proskripční praxe Zvláštní populace z hlediska FK/FD Riziko interakce léků (FK a FD) a toxikologický význam Význam a metody terapeutického monitorování koncentrace léčiv v biologickém vzorkuPodmínky k zápočtu:Minimální účast 4 z 5 vypsaných dnů , případně 3 z 5 dnů s tím, že student/ka musí zpracovat 4 modelové klinické případy včetně řešení a doporučení. Následující příručky jsou k dispozici účastníkům :1. Chatu: The Hands-on Guide to Clinical Pharmacology ISBN-13: 978-1405191951 2. Ebadi: Desk Reference of Clinical Pharmacology ISBN-13: 978-1420047431 3. Wecker, Lynn : Brody's human pharmacology :molecular to clinical. Philadelphia, Mosby Elsevier, 5th ed. ISBN 978-0-323-05374-74. Hyacinth Martin: Clinical Decision Making: Case Studies in Pharmacology ISBN-13: 978-14018352175. A textbook of clinical pharmacology and therapeutics / London : HodderArnold, 2008. 5th ed. ISBN 978-03409004686. Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Edinburgh ; New York : ChurchillLivingstone, 10th ed. ISBN 97804431024487. Applying medication math skills : a dimensional analysis approach / Karen Clement-O'Brien, Gary M. Lawler.. Albany : Delmar Publishers, c1999.8. Applied therapeutics : the clinical use of drugs / edited by Mary Anne Koda-Kimble ... [et al.].. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2009.

Literatura

Následující příručky jsou k dispozici účastníkům:Chatu: The Hands-on Guide to Clinical Pharmacology ISBN-13: 978-1405191951Ebadi: Desk Reference of Clinical Pharmacology ISBN-13: 978-1420047431Wecker, Lynn: Brody's human pharmacology: molecular to clinical. Philadelphia, Mosby Elsevier, 5th ed. ISBN 978-0-323-05374-7Hyacinth Martin: Clinical Decision Making: Case Studies in Pharmacology ISBN-13: 978-1401835217A textbook of clinical pharmacology and therapeutics / London: Hodder Arnold, 2008. 5th ed. ISBN 978-0340900468Clinical pharmacology / Bennett, P. N. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone, 10th ed. ISBN 9780443102448Applying medication math skills: a dimensional analysis approach / Karen Clement-O'Brien, Gary M. Lawler. Albany: Delmar Publishers, c1999.Applied therapeutics: the clinical use of drugs / edited by Mary Anne Koda-Kimble ... [et al.]. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2009.

Garant

prof. MUDr. Richard Průša, CSc.