Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Komplexní péče o pacienty s urologickými nádory (DV01029)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01029 - VP - Komplexní péče o pacienty s urologickými nádory, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení s problematikou urologických nádorů se zaměřením na praktické aspekty diagnostiky a léčby, ukázka multioborového přístupu k léčbě urologických nádorů Epidemiologie a etiologie urologických nádorů Diagnostika urologických nádorů Operační léčba urologických nádorů Radioterapie urologických nádorů Systémová léčba urologických nádorů (hormonální léčba, chemoterapie, imunoterapie, cílená léčba) Praktická ukázka diagnostiky a léčby aktivní účastí studentů (invazivní diagnostika, asistence při operačních výkonech, účast při plánování a aplikaci radioterapie a chemoterapie)

Sylabus

Schéma výuky: Pondělí 14.00 (posluchárna Urologické kliniky): Seminář věnovaný epidemiologii, etiologii, diagnostice a diferenciální diagnostice urologických nádorů (2 hod.) Úterý 14.00 (posluchárna Urologické kliniky): Seminář věnovaný terapii urologických nádorů (2 hod.) Dalších 16 hodin v průběhu semestru bude věnováno získání praktických informací, studenti se budou účastnit některých invazivních diagnostických výkonů (biopsie prostaty - 1 hodina), operačního programu na Urologické klinice formou asistence (11 hodin), plánování a aplikace radioterapie a chemoterapie na onkologickém oddělení (4 hodiny).

Garant

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.