Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Miniinvazivní urologická operativa (DV01030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01030 - VP - Miniinvazivní urologická operativa, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Miniinvazivní urologická operativaVolitelný předmět doporučený pro 5. a 6. ročníkMísto konání: Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol Začátek: 14.00 hod.Počet studentů: minimální 2, maximální 4Cíl: Seznámení s problematikou miniinvazivních urologických operací se zaměřením na praktické aspekty laparoskopie, prezentace techniky laparoskopie a jednotlivých operačních postupů, nácvik základních dovedností na trenažerech, demonstrace techniky a operačních postupů na operačních sálech, asistence při operacích.a. Základy laparoskopie, indikace a kontraindikace, nástroje a přístrojeb. Technika založení kapnoperitonea, nástroje a přístroje, základní krokyc. Miniinvazivní operační léčba urologických onemocněníd. Videoprezentace - techniky krok za krokeme. Cvičení na trenažerech, základy laparoskopických dovednostíf. Praktická ukázka miniinvazivní operativy s aktivní účastí studentů (asistence při operačních výkonech, účast při plánování a indikace operačních výkonů)Schéma výuky:Pondělí14.00 (posluchárna urologické kliniky): Seminář věnovaný základům laparoskopie, nástrojovému a přístrojovému vybavení, videoprezentacím jednotlivých operačních výkonů a techniky (2 hod.)Úterý14.00 (cvičebna urologické kliniky): Cvičení na trenažerech (2 hod.)Dalších 16 hodin v průběhu semestru bude věnováno získání praktických informací, studenti se budou účastnit některých mininvazivních operačních výkonů (laparoskopická nefrektomie, nefroureterektomie, pyeloplastika, adrenalektomie, resekce ledviny) na urologické klinice formou asistence (12 hodin). Součástí výuky budou cvičení na trenažerech a analýza videozáznamů jednotlivých operací (4 hodiny).Pořádá:Urologická klinika

Garant

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.