Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Cestovní medicína a tropické lékařství (DV01032)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01032 - VP - Cestovní medicína a tropické lékařství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Cestovní medicína a tropické lékařstvíVolitelný předmět doporučený pro 5. ročníkTermín konání: Školní rok 2015 - 2016, termín bude doplněnZačátek: 14.00 hod.Místo konání: Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB, Nemocnice Na BulovceRozsah výuky 1 týdenPočet studentů: min. 5, max. 15 Dle počtu posluchačů: semináře dle rozpisu denně, diapozitivy, prověrka vědomostí k zápočtu na základě testuPrerekvizita: interna , farmakologie, mikrobiologie, epidemiologiePraktika: praktika u pacientů s cestovní anamnézou (jsou-li právě hospitalizováni)Forma průběžné kontroly : prezencePodmínky udělení zápočtu: účast, test Místnost k převlékání studentů na klinice v 5. patře s uzamykatelnými skříňkamiUčitelé:MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNBMUDr. et RNDr. František |Stejskal, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNBMUDr. Milan Trojánek, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNBNázvy přednášek a seminářů a jména vyučujících: • Úvod do problematiky cestovní medicíny, přehled zdravotních rizik, zdravotní způsobilost k mezinárodním cestám a její posuzování, vyšetření před cestami a po návratu, cestování dětí, těhotných , chronicky nemocných osob a seniorů (Dr. Trojánek)• Aktuální epidemiologická situace ve výskytu infekčních nemocí ve světě, rizika zavlečení nákaz, které se v ČR nevyskytují (charakteristika žluté zimnice, MERS, polio, difterie, lepry). Očkování při cestách do zahraničí ( Dr. Trojánek)• Infekce přenášené krví a sekrety (vysoce nebezpečné nákazy - hemoragické horečky Ebola, Lassa, virové hepatitidy, sexuálně přenášené nákazy) (Dr. Stejskal)• Nejvýznamnější infekce tropů a subtropů vyvolané parazity. Malárie (včetně chemoprofylaxe) (Dr. Stejskal)• Dengue a další arbovirové infekce (Dr. Trojánek)• Diferenciální diagnóza horečky po návratu z tropů (Dr. Stejskal)• Alimentární infekce (průjmy cestovatelů, břišní tyfus, paratyfy, virová hepatitida A a E (Dr. Ambrožová)• Demonstrace, diapozitivy (Dr. Stejskal)• Významné bakteriální infekce ( ricketsiózy, návratný tyfus), kožní projevy tropických infekcí (Dr. Sejskal)Učební texty a pomůcky : učební texty jsou k dispozici, učebnice však chybí ( možno použít učebnici pro infekční lékařství) Doporučená literatura: *Beneš J. a kol.: Infekční lékařství, Galén 2009 Ambrožová |H. a kol.: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství, Karolinum 2012 Orientační okruh otázek pro cestovní medicínu a tropické lékařství:1. Infekce tropickými motolicemi2. Leishmaniózy3. Střevní helmintózy4. Filariózy, schistozomózy, spavá nemoc5. Vysoce nebezpečné nákazy ( hemoragické horečky, MERS)6. Sexuálně přenosné nemoci 7. Hepatitidy8. Malárie9. Horečka dengue a ostatní importované arbovirózy10. Diferenciální diagnostika horečky po návratu z tropů11. Průjem cestovatelů12. Břišní tyfus a paratyfy13. Cholera, amebóza14. Aktuální epidemiologická situace ve světě15. Rizika importovaných nákaz16. Očkování při cestách do zahraničí17. Vyšetření před cestami a po návratu18. Přehled zdravotnických rizik dle geografických oblastí19. Cestování chronicky nemocných osob, cestování dětí , těhotných a seniorů20. Žlutá zimnice21. Japonská encefalitida22. Mor, lepra, ricketsiózy

Literatura

Učební texty a pomůcky: učební texty jsou k dispozici, učebnice však chybí (možno použít učebnici pro infekční lékařství) Doporučená literatura:Beneš J. a kol.: Infekční lékařství, Galén 2009Havlík J. et al.: Infekční nemoci, 2. rozšířené vydání, Galén 2002Ambrožová H. a kol.: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství, Karolinum 2012

Garant

MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.