Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Základy antiinfekční léčby (DV01033)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01033 - VP - Základy antiinfekční léčby, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Základy antiinfekční léčbyVolitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročník , 2015/2016Termín konání: bude upřesněnZačátek: 14.00 hod.Místo konání: Nemocnice Motol, 2.LF UKsuterén, - 2.patro Místnost č. 02 - 03425 " Stáže dětské neurologie a Ústav veřej. zdravot. a prevent. lékařství" ( vedle Plechárny) V Úvalu 84 Praha 5Počet studentů: min. 10, max. 20Prerekvizita: Klinická propedeutika; Lékařská mikrobiologie II Mezioborový předmět pro české studenty.Učitelé:doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., 2. LF UK, I. infekční klinikaMUDr.Dita Smíšková, Ph.D, I.infekční klinika (kontaktní osoba, dita.smiskova@bulovka.cz) MUDr. Milan Trojánek, Infekční klinika MUDr.,RNDr.František Stejskal, Infekční klinika prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., 2. LF UK, Farmakologický ústavprim. MUDr. Otto Nýč, FNM, 2. LF UK, Mikrobiologický ústavRNDr. Pavla Urbášková, CSc., NRL pro ATB, SZÚMUDr. Helena Žemličková, NRL pro ATB, SZÚprim. MUDr. Vlastimil Jindrák, Mikrobiologické odd., Nemocnice HomolkaZáklady antiinfekční léčbyStudenti budou seznámeni se zásadami použití antibiotik, se základy farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva v organismu. Obsahem lekcí bude správná indikace mikrobiologických testů, interpretace jejich výsledků, aktuální informace o bakteriálních rezistencích v České republice. Antibiotika budou probírána ve vztahu k léčbě bakteriálních infekcí jednotlivých systémů (respirační, GIT, uropoetický trakt). Zmíněna budou také antiinfektiva využívaná v léčbě virových a parazitárních nákaz. Součástí budou prezentace kazuistik zajímavých pacientů infekční kliniky. Zápočet: pohovor

Literatura

Literatura:Betts R.F., Chapaman S.W., Penn R.L.: A practical approach to infectious diseases. 5.vyd. 2003, Lippincott Williams & Wilkins, USAwww.cls.czučební texty při stážích

Garant

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.