Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Speciální operace v otorinolaryngologii (DV01036)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01036 - VP - Speciální operace v otorinolaryngologii, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus výuky volitelného předmětu.1. 1. Název: Speciální operace v otorinolaryngologii 1. 2. 4. ročník 1. 3. Semestr zimní i letní 1. 4. Rozsah výuky, kterou jsme schopni zajistit, pro minimálně 2 české studenty, maximálně 6 českých studentů, je 3 týdny v zimním semestru a 3 týdny v letním semestru. Pro zahraniční studenty (minimálně 2, maximálně 6 studentů) 3 týdny v letním semestru. Počet hodin přednášek: 15 Počet hodin praktik a seminářů: 15 1. 5. 4. ročník - otorinolaryngologie 1. 6. Rozložení blokové výuky - celkem 30 vyučovacích hodin v každém semestru pro české studenty, a 30 hodin pro studenty zahraniční. Z toho je 15 hodin přednášek s demonstrací anatomických modelů a 15 hodin seminářů a praktik. 2. 1. Názvy přednášek a seminářů (s demonstrací modelů)... As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., as. MUDr. Michal Jurovčík Problematika kochleárních implantací., topografická anatomie, indikace, operační postupy, možné komplikace. As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Onkologická tracheotomie, problematika u dospělých - indikace, jednotlivé typy operací, možné komplikace, dispensarisace pacientů. Otosclerosis - operační řešení. As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., as. MUDr. H. Fišerová: Otitis media chronica, cholesteatom, rekonstrukční operace sluchu, Indikace jednotlivých typů operací, operační postupy, následné sledování pacientů. As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Předoperační vyšetření, indikace k operacím, operační postupy, event. možné komplikace., ooperační péče po adenotomii, tonsilektomii. As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Příprava pacienta ke kochleární implantaci a následná pooperační péče. Problematika sluchadel BAHA (bone anchored hearing aids). As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Problematika otitis media secretorica, indikace, operační postupy. Plastické operace ušních boltců, koniotomie, tracheotomie. As. MUDr. Hana Fišerová: Endonasální chirurgie, topografická anatomie, indikace k operacím, operační postupy, event. možné komplikace. As. MUDr. Pavel Březovský, MBA, as. MUDr. Michal Jurovčík Problematika endoskopie v oblasti ORL u dětí. As. MUDr. Jiří Borský, as. MUDr. Michal Jurovčík Problematika rozštěpových vad obličeje - korekce rozštěpu rtu, patra As. MUDr. Rami Katra Endokrinochirurgie - chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek As. MUDr. Rami Katra Topografická anatomie, indikace operací při benigních i maligních nádorech v ORL oblasti. Operační postupy, možné komplikace operací. 2. 2. Náplň praktik, jména vyučujících... Účast studentů při operacích na sálech, demonstrace pacientů před i po operačních zákrocích, diskuse k jednotlivým problémům. Vyšetřování pacientů na oddělení i ambulanci. Výuku zajišťují zejména přednosta kliniky as. Jiří Skřivan, CSc., as. MUDr. Michal Jurovčík, as. MUDr. Hana Fišerová, as. MUDr. Rami Katra a as. MUDr. Jiří Borský na operačních sálech, na odděleních a ambulanci pak ostatní asistenti kliniky. 2. 3. Samostatná práce studentů... Minimální požadavky - studenti musí projevit znalosti z anatomie a fyziologie, vyšetřují pacienty pod vedením asistentů kliniky. 2. 4. Kolik % výuky... Vzhledem k požadavkům ke zkoušce je prezentováno 90 % předmětu. 3. 1. Průběžná kontrola je zajištěna prezencí a diskusí v průběhu výuky. 3. 2. Zápočet je udělen za aktivní účast při výuce. 3. 3. Zkouška. 3. 4. Zkušební otázky. 4. 1. Vybavení k výuce...: Stážovna je dostatečně prostorná, vybavená promítacím plátnem, dataprojektorem, audioaparaturou. Na klinice je k dispozici videotéka s nahranými operacemi, dále "kostní laboratoř" s možností nácviku operací na skalní kosti (3 mikroskopy), určeno hlavně pro doktorskou výchovu lékařů). K zlepšení praktické výuky studentů v ORL oboru by bylo zapotřebí rozšířit paletu topograficko-anatomických modelů, naše vybavení je v tomto směru nedostatečné. Opakovaně jsme řešili cestou grantu při Fondu rozvoje vysokých škol. 4. 2. Centrální posluchárny nevyužíváme, přednáškové prostory na klinice jsou dostatečné. 4. 3. Místnost k převlékání studentů na klinice není. 5. 1. Učební texty a pomůcky : Na klinice je studentům k dispozici příruční knihovna, která obsahuje i anatomické atlasy a monografie, zabývající se speciální chirurgií v ORL oblasti. Knihy jsou zájemcům k dispozici při studiu v knihovně.6. 1. Externí učitelé … Asistenti 1. LF UK a FN v Motole Pplk.. MUDr. Daniel Kovář - Ústřední Vojenská nemocnice, Praha 6-Střešovice. 6. 2. Počet učitelů, zapojených do prakt. výuky... Do seminářů či praktické výuky je zapojen většinou 1 učitel, při počtu 5 studentů by bylo možno zapojit i více asistentů. 6. 3. Personální obsazení tohoto volitelného předmětu považujeme za dostatečné.

Garant

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.