Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii (DV01043)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01043 - VP - Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s relativně novou subspecializací neurologie - neurointezivní péčí. V úvodu každé přednášky bude podán krátký souhrn v rozsahu povinné výuky v neurologii pro studenty, kteří ještě neabsolvovali blok neurologie. Většina diskutované problematiky není v tomto rozsahu probírána v průběhu základní výuky neurologie. Studenti budou seznámeni se základními principy neurointezivní péče, možnostmi neuromonitorace, diferenciální diagnostikou a vyšetřením pacienta s poruchou vědomí. Nejdůležitější etiologické jednotky budou probrány v samostatných přednáškách (ischemická a hemoragická cévní mozková příhoda, status epilepticus atp.). Na závěr každé přednášky bude podán stručný souhrn (take-home message) s praktickými tipy na urgentní řešení z pohledu studenta medicíny či lékaře jiné odbornosti.

Sylabus

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pondělí 14.00 - 15.00 Obecné základy neurointenzivní péče: Primární a sekundární inzult, intrakraniální hypertenze a edém mozku, cerebrální perfúze, neuromonitorace 15.00 - 16.00 Poruchy vědomí 16.00 - 17.00 Neurotraumatologie - kraniotrauma a míšní léze Úterý 14.00 - 15.00 Ischemická CMP - rekanalizace, koncept penumbry, akutní péče o ischemické CMP 15.00 - 16.00 Hemoragické CMP - ICH a SAK 16.00 - 17.00 Status epilepticus, symptomatické záchvaty Středa 14.00 - 15:00 Neuromuskulární choroby v intenzivní péči - AIDP, MG 15.00 - 16.00 Neuroinfekce 15.30 - 16.45 Repetitorium urgentních neurologických stavů u dospělých pacientů - praktická první pomoc pro lékaře všech odborností mimo jednotku neurointenzivní péče Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Čtvrtek 14.00 - 17.00 Náhlé příhody neurologické v dětském věku Pátek 14.00 - 15.30 Záchvatová onemocnění - novinky v diagnostice a léčbě 15.30 - 17.00 Význam pomocných vyšetřovacích metod v akutní neurologii 17.00 Zápočet

Literatura

R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření. V. Komárek, A. Zumrová a kol. Dětská neurologie. Vybrané kapitoly. Galén, 2008. J. H. Menkes, H. B. Sarnat, B. L. Maria: Dětská neurologie. Triton, 7. vyd., 2011. A. Tomek et al. Neurointenzivní péče. MF, 2012.

Garant

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.