Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře (DV01044)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01044 - VP - Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Název předmětu: VYBRANÉ KAPITOLY Z NEUROLOGIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘEZodpovědná osoba: prof. MUDr. Martin Bojar, CSc.Garant: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.Termín: 23. - 27. 11. 2015Počet studentů: min. 8 - max. 15Výuka probíhá na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol od 14 do 17hodPředmět je určen pro studenty 4., 5. a 6. ročníku magisterského studia lékařstvíZápis: elektronickou formouZaměření: Kazuistický seminář zaměřený na neurologii všedního dne. Cíl: prohloubení znalostí studentů s hlubším zájmem o neurologii a psychiatrii se zaměřením na zajímavé a/nebo typické klinické případy, s nimiž se mohou setkat praktičtí lékaři a internisté. Výuka je zaměřena na seznámení s nejdůležitějšími oblastmi neurologie na lůžkové a ambulantní části kliniky. U lůžka bude věnována pozornost vyšetření pacientů s běžnými chorobami NS, majícími základní význam v klinické praxi - bolesti hlavy a zad, CMP, demyelinizační onemocnění, kognitivní poruchy, kraniocerebrální a míšní úrazy, neurorehabilitace, neurodegenerativní onemocnění, nádorová onemocnění NS, záchvatové a závrativé stavy. Podmínky pro absolvování předmětu: 80% účast na výuce Učební texty a pomůcky: Z. Ambler: Základy neurologie. Galén, 2011J. Pfeiffer a kol. Neurologie v rehabilitaci. Grada, 2006.R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky Atlas neurologických příznaků a vyšetření.pondělí 14:00 Epidemiologické údaje. Role praktického lékaře, spolupráce s neurologem a dalšími odborníky. Diferenciální diagnóza bolestivých vertebrogenních stavů Doc. Bojar15:00 Akutní a chronické algické syndromy - diagnostika, léčba, prognóza. MUDr. Černý16:00 Komplexní přístup u nemocných s bolestmi od páteře. Úskalí konzervativního a radikálního přístupu. Pomezí neurologicko-ortopedické - revmatologické. Osteopénie a poúrazové bolestivé stavy. Doc. Bojarúterý 14:00 Poruchy rovnováhy. Pacient se závratí v ordinaci PL. Diagnostika, léčba. MUDr. Černý15:00 Dif. diagnostika se zaměřením na migrénu, cluster headache, "banální" bolesti hlavy - tenzní cefaleu, cerviko-kraniální syndrom a záchvatové poruchy. Doc. Bojar16:00 Nemocní s bolesti hlavy u praktického lékaře. Doc. Bojarstředa 14:00 Změna přístupu k cévním onemocněním mozku a míchy Doc. Bojar15:00 Organizace a péče o nemocné s CMP Prim. Tomek16:00 Přednemocniční léčba a pravidla triáže, sekundární prevence Prim. Tomekčtvrtek 14:00 Primární prevence CMP Prim. Tomek15:00 Nejčastější příčiny neuritid a neuropatií - role PL v diferenciální diagnostice a péči o pacienty s AIDP, CIDP a metabolickými neuropatiemi. Postižení mozkových nervů. MUDr. Mazanec16:00 Role neurochirurga v léčbě pacientů s "bolestmi zad". Indikace, kontraindikace, úskalí komplexního přístupu a mezioborové spolupráce. MUDr. Šroubekpátek 14:00 Demyelinizační onemocnění - nové poznatky, diagnostika, léčba MUDr. Meluzínová15:30 Shrnutí, závěr doc. Bojar

Literatura

Doporučená literatura: R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření. V. Komárek, A. Zumrová a kol. Dětská neurologie. Vybrané kapitoly. Galén, 2008. J. H. Menkes, H. B. Sarnat, B. L. Maria: Dětská neurologie. Triton, 7. vyd., 2011. Souhrny podkladů, přednášek a prezentací k seminářům v elektronické formě.

Garant

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.