Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech (DV01045)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01045 - VP - Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus volitelného předmětuNázev předmětu: NEUROLOGICKÉ SYNDROMY A SYMPTOMY V KLINICKÝCH PŘÍKLADECH Zodpovědná osoba: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.Termín: 25. - 29. 1. 2016Počet studentů: min. 8. - max. 15Výuka probíhá od 14.00 do 17.15 hod na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol.1 týden (celkem 20 hodin) - 5 dní po 4 vyučovacích hodinách. Pro studenty 4.¬ - 6. ročníku magisterského studia lékařstvíZápis: elektronickyZaměření: Prohloubení informací o neurologických syndromech a symptomech odrážejících funkční organizaci CNS v úzké návaznosti na znalosti funkční neuroanatomie a dokumentované na klinických příkladech jednotlivých neurologických chorob. Učební texty a pomůcky: Texty jednotlivých prezentací na webu.R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření.P. Marusič, M. Tomášek - Atlas epileptických záchvatůPondělí 14:00-14:45 Úvod. Funkční neuroanatomie z klinického pohledu Doc. Marusič14:45-15:30 Poruchy deklarativní paměti a řeči MUDr. Vyhnálek15:45-17:15 Zpracování zrakové informace, prostorová navigace a jejich poruchy MUDr. LaczóÚterý 14:00-14:45 Sfinkterové poruchy a erektilní dysfunkce Doc. Bojar14:45-15:30 Poruchy stoje a chůze Mgr. Čakrt15:45-16:30 Okohybné poruchy Doc. Jeřábek16:30-17:15 Poruchy vestibulárního systému Doc. JeřábekStředa 14:00-15:30 Poruchy řízení motoriky (extrapyramidové a mozečkové syndromy) MUDr. Zárubová15:45-17:15 Demence a prefrontální syndromy Prof. HortČtvrtek 14:00-14:45 Typické syndromy u cévních mozkových příhod MUDr. Tomek14:45-16:15 Epileptické záchvaty a funkční organizace mozku MUDr. Tomášek16:30-17:15 Kognitivní poruchy u pacientů s epilepsií MUDr. AmlerováPátek 14:00-15:30 Typy míšních lézí a jejich klinické projevy MUDr. Mazanec, MUDr. Laczó15:45-16:30 Přímá elektrická stimulace mozku Doc. Marusič, MUDr. Elišák16:30-17:15 Závěr. Test, zápočet Doc. Marusičzáří 2015 doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Literatura

Učební texty a pomůcky: Texty jednotlivých prezentací na webu.R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření.P. Marusič, M. Tomášek - Atlas epileptických záchvatů

Garant

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.