Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění (DV01046)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01046 - VP - Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s novými poznatky v neurologii, objevujícími se diagnostickými a léčebnými metodami. Jedná se o přehled klinických, neuroradiologických a elektrofyziologických postupů, které nejsou v tomto rozsahu probírány v průběhu základní výuky neurologie. Studenti budou seznámeni s perspektivními metodami léčby u nejdůležitějších neurologických chorob v dětském a dospělém věku (cévní mozkové příhody, demence, demyelinizace, parkinsonismus, epilepsie, genetická onemocnění v dětském a dospělém věku), aby získali orientaci v nových perspektivách oboru.

Sylabus

Neurologická klinika: Pondělí 14.00 - 14.45 Úvod, nové perspektivy neurologie. (Jeřábek, 45 minut) 14.45 - 15.30 Možnosti v léčbě cévních příhod a v intenzivní neurologii. (Tomek, 45 minut) 15.30 - 16.15 Léčba chronické bolesti. (Černý, 45 minut) 16.15 - 17.00 Nové metody ve vyšetření neurodegenerativních onemocnění.(Laczó, 45 minut) Úterý 14.00 - 14.45 Kmenové buňky v neurologické terapii - možnosti a perspektivy. (Bojar, 45 minut)14.45 - 15.30 Demyelinizační onemocnění - biologická léčba a budoucnost. (Meluzínová, 45 minut)15.30 - 17.00 Extrapyramidová onemocnění - zobrazovací metody (DATSCAN), hluboká mozková stimulace, nové léky.(Zárubová, 90 minut) Středa 14.00 - 15.00 Demence - nové léčebné postupy, očkování. (Hort, 60 minut)15.00 - 16.00 Epilepsie - diagnostika, farmakologická a chirurgická léčba.(Marusič, 60 minut)16.00 - 17.00 Neuromuskulární onemocnění - ALS, elektromagnetická stimulace.(Mazanec, 60 minut) Čtvrtek 14.00 - 14.45 Neurorehabilitace.(Čakrt, 45 minut)14.45 - 15.30 HIV a vzácnější encefalitidy, prionové infekce etc.(Černý, 45 minut)15.30 - 16.15 Limbické encefalitidy a paraneoplastické syndromy.(Krýsl, 45 minut)16.15 - 17.00 Závěr, zápočet.(Jeřábek, 45 minut) Klinika dětské neurologie: Pátek 14.00 - 17.00 Pokroky v dětské neurologii. (Zumrová, Kraus, Komárek, Kršek)

Literatura

Učební texty a pomůcky: Souhrny podkladů, přednášek a prezentací k seminářům v elektronické formě.

Garant

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.