Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vybrané kapitoly v dětské neurologii (DV01047)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01047 - VP - Vybrané kapitoly v dětské neurologii, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Vybrané kapitoly v dětské neurologiiVolitelný předmět doporučený pro 4., 5. a 6. ročníkZodpovědná osoba: MUDr. Alena Zumrová, Ph.D. na Klinice dětské neurologieVýuka probíhá v knihovně Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN MotolGarant předmětu: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.Počet studentů: min. 5, max. 15Termín: 30. 5. - 3. 6. 2016 od 14hod.Zápis: Elektronickou formouZaměření: Předmět je určen zejména pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu specializovat v pediatrických oborech. Jeho cílem je ukázat podrobněji, než je během výuky neurologie v 5. ročníku možné, významnou oblast spolupráce dětské neurologie s dalšími obory, jako je neonatologie, neurochirurgie, psychiatrie, oftalmologie, ortopedie, imunologie, fyzioterapie a další. Problematika bude probírána s ohledem na studenty, kteří ještě neabsolvovali blok základní výuky neurologie.

Literatura

Doporučená literatura:R. Černý, M. Bojar, J. Vejvalka: Internetová verze učebnice neurologické propedeutiky - Atlas neurologických příznaků a vyšetření.V. Komárek, A. Zumrová a kol. Dětská neurologie. Vybrané kapitoly. Galén, 2008.J. H. Menkes, H. B. Sarnat, B. L. Maria: Dětská neurologie. Triton, 7. vyd., 2011.Souhrny podkladů, přednášek a prezentací k seminářům v elektronické formě.

Garant

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.