Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Psychoterapeutická propedeutika (DV01048)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01048 - VP - Psychoterapeutická propedeutika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výukovým cílem je seznámení se s problematikou psychoterapeutického přístupu k pacientům ve zdravotní péči a dále se specializovanými technikami systematické psychoterapie. Předmět je určen pro studenty klinických ročníků medicíny, tedy pro ty, kteří již mají vlastní zkušenost z kontaktů s pacienty. Předpokládá se zájem o otázky vztahu mezi terapeutem a pacientem a osobní sebereflexi s ochotou prezentovat vlastní otázky a problémy pro psychoterapeutické zpracování.

Sylabus

Program výuky bude rozčleněn do následujících celků: Přednášky s charakteristikou hlavních psychoterapeutických směrů, škol a technik /včetně aktuálních otázek organizačních, výcvikových a uplatnění v praxi/. Semináře budou věnované diskusnímu zpracování vybraných problémů u prezentovaných pacientů, případně diskusi nad psychoterapeutickými otázkami, které přinesou sami studenti. Část praktických cvičení a ukázek psychoterapeutických technik, kde půjde o demonstraci různých technik a přístupů formou vlastního zážitku. Stáž nepředpokládá rekapitulaci odborných znalostí v jednotlivých klinických oborech, ani absolvovaný blok předmětu psychiatrie. Jde o přístup, který je méně orientován „na nemoc“ a více „na pacienta“. Přednášky:Úvod do psychoterapie. Teoretická východiska, přehled směrů a technik. Aplikace psychoterapie v medicíně. Integrace psychoterapie a farmakoterapie.Podrobnější seznámení se s následujícími přístupy: psychoanalytická a dynamická psychoterapie kognitivní behaviorální terapie relaxační a hypnotické techniky rodinná terapie skupinová psychoterapieDemonstrace některých technik formou vlastního zážitku: Ukázka práce s imaginativními tématy Autogenní trénink Užití sociometrických technikRozhovor s pacientem ve skupině a následující diskuse Studenty individuálně vedený rozhovor s pacientem (předpokládá se písemné zpracování)Závěrečná diskuse teoretických témat a praktických zkušeností. Zhodnocení stáže.

Garant

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.Doc. PhDr. Jana Kocourková