Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Zážitkové terapie v medicíně (DV01049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01049 - VP - Zážitkové terapie v medicíně, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Zážitkové terapie v medicíněTyp předmětu: VolitelnýSylabus - Zážitkové terapie v medicíněVolitelný předmět doporučený pro 4. ročník, hlásit se však mohou i studenti 5. a 6. ročníkůPočet studentů: 4 - 12 Rozsah studijního předmětu: bloková výuka - 20 hodin (12 hod. přednášek, 8 hod. cvičení) - jednou za 7 dní od 14 hod. ve středu bude 3 - 3,5 hodinový blok, Termíny výuky: 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.Počet kreditů: 3Způsob zakončení: zápočetVyučující: PhDr. Marina Stejskalová, CSc.Garant: doc. PhDr. Jana KocourkováAnotace:Zážitkové terapie patří mezi nejmodernější metodiky psychoterapeutické práce s klientem. Součástí kurzu bude seznámení s metodikami muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, taneční a pohybové terapie a ergoterapie v aplikaci na široké spektrum klientů různých věkových kategorií. Studenti budou mít možnost různé techniky zážitkových terapií vyzkoušet sami na sobě, naučit se sestavovat terapeutické programy dle klinické diagnostiky, jak ve skupinové tak individuální terapii. Kurz prezentuje rozšířené kazuistické materiály. Obsahové zaměření přednášek a cvičení: Muzikoterapie: trendy, metody a techniky práce s klientem, muzikoterapie a komunikační techniky; verbální a neverbální komunikace s klientem, muzikoterapie a práce s agresí Arteterapie: kresba jako nástroj komunikace ve skupinové a individuální arteterapii, práce s mandalou, diagnostika kresby, psychologický aspekt barev, techniky aktivizace klienta a rozvoj jeho komunikačních dovedností Biblioterapie - práce s příběhem v biblioterapii, příběh jako nástroj sebepoznání a komunikace, práce s hlasem a komunikační techniky v biblioterapii, imaginární techniky a aktivizace klienta Taneční a pohybová terapie - řeč těla, aktivizace klienta, specifika pohybové terapie u klientů s různými somatickými omezeními, praktická cvičení, výběr vhodné hudby dle specifiky klienta, práce s dýcháním a pohybem těla Ergoterapie - ergoterapie a vjemová soustava klienta, systém aplikace kombinovaných technik ergoterapie na jednotlivé smysly a na vjemovou soustavu jako celek, fenomén léčby prostředím, práce s hrubou a jemnou motorikou Expresivní terapie a techniky tréninku paměti - arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, taneční a pohybová terapie a jejich propojení s moderními technikami tréninku pamětiStudijní literatura a studijní pomůckyJung, C.G.: Člověk a duše. Academia, Praha 1995. Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994.Kastová, V.: Dynamika symbolů. Portál, Praha 2000. Koutek, J., Kocourková, J.: Sebevražedné chování, Portál, Praha 2003.Kocourková, J.: Příspěvek k porozumění vztahu mezi matkou a dítětem, analytikem a pacientem. Psychoterapie I, sborník přednášek, Triton, 1996.Riedel, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál, Praha 2002.Stejskalová, M: Muzikoterapie v klinické praxi. Psychiatrie pro praxi, 2010. 11(1).Stejskalová M.: Orchestr bez dirigenta. Psychologie dnes únor 2007. Stejskalová M.: Umění léčí. Psychologie dnes červen 2007.Stejskalová M.: Muzikoterapie agrese. Psychologie dnes 7-8/2005. Wright, J., Bártová, V.: Umění relaxovat, Ikar, 1998, ISBN 9788072022748Stejskalová M: Psychoterapie cizinců: Cesta vede přes jejich kulturu. Psychologie dnes 1/2010. Linka, A.: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria, Rosice u Brna, 1997. Zeleiová, J.: Muzikoterapie, Portál, 2007. Peseschkian, N.: Kupec a papoušek, Cesta, Brno 1996 Danzer, G.: Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Portál, 2010. 244 stran. ISBN: 9788073677183

Garant

Doc. PhDr. Jana Kocourková