Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vybrané kapitoly z onkologie (DV01052)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01052 - VP - Vybrané kapitoly z onkologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: rozšířit a prohloubit znalosti o obecné i specielní onkologii.

Sylabus

Obsahové zaměření přednášek a seminářů:. Molekulárně-genetické vyšetření mozkových nádorů. A.Vícha 1 hVýznam molekulárně genetického vyšetření pro onkologii. A.Vícha 1,5 hNové přístupy v léčbě nádorů a vývoj nových léků. T.Eckschlager 2,5 hCílená léčba nádorů. J.Prausová 3 hTransplantace u leukémií a solidních nádorů.P.Sedláček 1 hPsychologické aspekty péče o pacienta a jeho rodinu při protinádorové léčbě. J. Víchová 1,5 hPozdní následky onkologické léčby J. Kruseová 1,5 hNádory mozku u dětí a adolescentů, diagnostika a léčba. D.Sumerauer 1 hPaliativní péče v onkologii, eutanázie. J.Mališ 1,5 h Zápočet bude udělen za účast.

Garant

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.