Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Moderní diagnostika v onkohematologii - Dětská akutní leukemie jako model (DV01054)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01054 - VP - Moderní diagnostika v onkohematologii - Dětská akutní leukemie jako model, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

volitelný předmět 4. a 5. ročník: 11. - 15. 1. 2016Moderní diagnostika v onkohematologii - Dětská akutní leukemie jako model1. den (JT):Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie (J. Trka, J. Zuna, J. Starková, E. Froňková, M. Kubričanová Žaliová, M. Kotrová, M. Parisová, O. Hrušák, V. Kanderová)Úvod do kursu, úvod do zásad práce v molekulárně-genetické laboratoři. (JT: 10‘)Praktická část: isolace vlastní DNA z plné krve (MS)V přestávce resp. po skončení praktické části semináře na téma: dětské akutní leukemie: diagnostika, léčba, prognosa JT 45‘ etiologie ALL: in-utero vzniklé leukemie + model vzniku leukemie JT, JZ: 30‘ 2. den (JT):Genomické metody (Sekvenování nové generace, SNParrays) jako budoucí základ biomedicínyPraktická část: analysa vlastní SNP varianty s nečekanou funkcí - laboratorní část (MK)V přestávkách přednášky/semináře na téma: seznámení s technologií sekvenování nové generace: příprava knihoven, sekvenování, platformy MK: 60‘ principy SNP arrays MKŽ: 30‘ genomické analysy u dětských leukemií MKŽ: 30‘3. den (MP+1):Praktická část: nekvantifikační qPCR strategie (mutace Leiden: příprava a vyhodnocení reakce z vlastní DNA) (MP)V přestávkách resp. po skončení semináře na téma: vyhodnocení SNP varianty s nečekanou funkcí a mutace Leiden EF: 30‘ co nám skutečně říkají jednotlivé genomické metody EF: 60‘ zadání domácího úkolu EF: 10‘4. den:Imunodiagnostika Zásady práce v imunologické laboratoři.Praktická část: značení buněk monoklonálními protilátkami, práce s průtokovým cytometrem a hodnocení výsledků parametrů buněčné imunity, praktické ukázky vyšetření vzorků pacientů s akutní leukemiíV přestávkách semináře na téma: povrchové molekuly fysiologických a maligních buněk, princip vyšetřování na průtokovém cytometru OH imunofenotypisace akutních leukemií OH detekce proteinů VK5. den:Genomické metody (Sekvenování nové generace, SNParrays) jako budoucí základ biomedicíny 2 + Funkční analysy v biomedicíně princip využití sekvenování nové generace pro nemaligní diagnosy v hematologii EF 60‘ vyhodnocení domácího úkolu EF: 30‘ funkční analysy v translačním výzkumu JS 45‘Zápočet

Garant

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.