Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Očkování - od teorie k běžné praxi a za rámec výuky (DV01061)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01061 - VP - Očkování - od teorie k běžné praxi a za rámec výuky, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Očkování - od teorie k běžné praxi a za rámec výukyKombinovaný e-learning kurz a kontaktní výuka.Určeno: Studentům 4., 5. a 6. ročníku (prerekvizitou je úspěšně absolvovaný předmět Epidemiologie), kteří se zajímají o problematiku očkování.Minimální počet studentů 10, maximální počet 20.Termíny: Teoretická část - e-learningový kurz je dostupný prostřednictvím Moodle. Studenti se přihlási do Moodle, kurz je na adrese http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3947. Klíč k zápisu je ockovani2015. Praktická dvoudenní cvičení v týdnu od 23.5. 2016, při naplnění je možný další termín po dohodě s garantem předmětu.Syllabus: V posledních 30 letech se dostaly do použití desítky nových očkovacích látek a tak orientace mezi nimi je složitá pro každého lékaře. Na druhou stranu se s očkováním setká každý lékař - jako osoba, která očkovací látku aplikuje, či si ji nechává aplikovat nebo bude aplikována jeho dětem. Bližší seznámení s touto preventivní metodou je vhodné pro každého studenta LF. Úspěšné absolvování volitelného předmětu Očkování - od teorie k běžné praxi a za rámec výuky předpokládá samostudium v podobě e-learningového kurzu. Absolvování této části kurzu je doloženo závěrečný autotestem s úspěšností alespoň 80%. Druhou podmínkou je absolvování dvoudenní kontaktní výuky. V kontaktní výuce budou probírány aktuální otázky očkování (indikace, kontraindikace, propadlé termíny očkování, intervaly očkování, možné kombinace) v praxi praktických lékařů a pediatrů. Nácvik potřebných úkonů. Kazuistiky, dotazy a odpovědi z terénní praxe. Kombinace očkovacích látek před odjezdem do zahraničí. Zásady komunikace s rodiči dětí a očkovanými osobami. Vyplňování záznamu v AJ v Mezinárodním očkovacím průkaze. Výuka bude doplněna dvěma přednáškami:1. Imunologie očkování ve zkratce (aneb jak teorie je nutná pro pochopení rutinní aplikace vakcín).2. Perspektivy ve vývoji a použití vakcín (aneb o výhledech moderní vakcinologie v oblasti infekčních i neinfekčních nemocí).3. Očkování rizikových skupin pacientů.Obsah e-kurzu: 10 kapitol (Historie očkování, Imunologické principy očkování, Očkovací látky, Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, Kontraindikace očkování, Selhání očkování, Účinnost očkovacích programů, Odmítání očkování, Organizace očkování, Autotest) v předpokládaném časovém nároku na prostudování 15 hodin.Pořádající pracoviště: Ústav epidemiologie UK2.LF, Lektoři, autoři: Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., Ústav epidemiologie 2.LF, MUDr. Veronika Horáková, Dětské očkovací centrum, Ústav imunologie 2. LF a FN v Motole.

Garant

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.