Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Vysoce nebezpečné nákazy (DV01062)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01062 - VP - Vysoce nebezpečné nákazy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Vysoce nebezpečné nákazyKombinovaný e-learning kurz a kontaktní výuka.Určeno: Studentům 4., 5. a 6. ročníku (prerekvizitou je úspěšně absolvovaný předmět Epidemiologie), kteří se zajímají o problematiku vysoce nebezpečných nákaz.Minimální počet studentů 10, maximální počet 20.Termíny: Teoretická část - e-learningový kurz bude dostupný prostřednictvím Moodle od listopadu 2016. Studenti se přihlásí do Moodle, adresa a klíč k zápisu bude přihlášeným sdělen. Kontaktní výuka v termínu 25. a 26.1 2016., při naplnění je možný další termín po dohodě s garantem předmětu.Syllabus: Globalizační problémy se plně promítají do zdravotnictví, zvláště do oblasti infekčních nemocí, kdy dochází k častému importu infekčních onemocnění subtropů a tropů do Evropy. Praktické znalosti z klinických projevů vysoce virulentních nákaz a z realizace efektivních protiepidemických opatření proti nim chybí většině našich lékařů. Zejména mladým lékařům působí potíže jejich diagnostika a především znalost epidemiologických postupů, jak preventivních, tak represivních, která se musí velmi rychle realizovat při vzniku ohnisek vysoce virulentních nákaz.V e-kurzu budou probírány klinické charakteristiky nemoci, diagnostická kritéria, včetně aktuálních laboratorních, zdroje, event. rezervoáry nákaz, způsoby přenosu, riziko zavlečení, algoritmy epidemiologických opatření u vysoce virulentních nákaz globálního významu. Dále bude kladen důraz na znalost Mezinárodního zdravotního řádu a na algoritmy hlášení závažných infekcí.Úspěšné absolvování volitelného předmětu VNN předpokládá samostudium v podobě e-learningového kurzu. Absolvování této části kurzu je doloženo závěrečný autotestem s úspěšností alespoň 80%. Druhou podmínkou je absolvování dvoudenní kontaktní výuky. V kontaktní výuce bude probírána aktuální epidemiologická problematika VNN v přednáškách, včetně sdělení praktických zkušeností z mise v Guinei.Předmět bude podložen příručkou: 100infekcí - epidemiologie pro praxi autorů D. Göpfertová, P. Pazdiora, (Triton 2015) a knihou : J. Beran, Virové hemoragické horečky in Jiří Beneš - Infekční lékařství (Galén, 2009)Vybraná témata pro kontaktní výuku:1. Ebola zblízka, aneb přímé zkušenosti z Guiney.2. Nové respirační infekce, včetně MERS. 3. Nákazy související s migračními vlnami.Pořádající pracoviště: Ústav epidemiologie UK2.LF, Lektoři: Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., RNDr. Helena Jiřincová (SZÚ NRL pro respirační viry), MUDr. Jozef Dlhý, MZČR, MUDr. Mirka Schreinerová (doktorandka Ústavu epidemiologie2.LF).

Garant

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.