Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Lékařská statistika 1 (DV01066)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01066 - VP - Lékařská statistika 1, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu: schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená) osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Sylabus

Volitelný předmět pro 2. a vyšší ročník.Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre- a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel, R Project, formou ukázek i StatSoft Statistica. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním statistickým software - R Project a Statsoft Statistica. K práci v jazyku R či Statsoft Statistica nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programy bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny.Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu: schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená) osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze základy práce ve statistickém software R, resp. Statsoft StatisticaSylabus (podrobněji na http://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vyuka-studentu/cvolitelne-predmety):1. Úvod do biomedicínské statistiky, deskriptivní statistika(přednáška + cvičení)2. Induktivní statistika - intervaly spolehlivosti, úvod do testování hypotéz(přednáška + cvičení)3. Induktivní statistika - testy odlehlých hodnot, testy normálnosti dat, parametrické testy hypotéz(přednáška + cvičení)4. Induktivní statistika - neparametrické testy hypotéz(přednáška + cvičení)5. Induktivní statistika - měření závislosti mezi dvěma výběry (korelace), statistika & studie(přednáška + cvičení)

Garant

Mgr. Zuzana Dobiašová