Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Lékařská statistika 2 (DV01067)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01067 - VP - Lékařská statistika 2, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu: schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená) osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Sylabus

Volitelný předmět pro 2. a vyšší ročník.Kurz navazuje na volitelný předmět Lékařská statistika 1. Absolvování předmětu Lékařská statistika 1 v tomto roce, resp. předmětu Lékařská statistika během předchozích let se předpokládá, ale není nezbytnou podmínkou. Každý z předmětů má svůj vlastní zápočet. Základní principy předmětu Lékařská statistika (1) budou během první lekce zopakovány. Celkové zaměření předmětu Lékařská statistika 2 bude na mnohorozměrné metody. Oproti předmětu Lékařská statistika (1) bude posílena matematická stránka statistiky (úroveň prvního semestru vysoké školy přírodovědného či technického směru), vazba na jazyk R, aplikovatelnost do publikací. Přednášky i cvičení budou probíhat v počítačové učebně s využitím jazyka R, MS Excel bude v tomto kurzu vnímán jen jako "kontejner" pro ukládání a sdílení dat. Předchozí zkušenost s kterýmkoliv programovacím jazykem bude výhodou, ale není nezbytně nutná. Pro splnění předpokládaných cílů by měl být díky vyčlenění partií o mnohorozměrných metodách z původního kurzu dostatek času.Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu: upevnění poznatků z předmětu Lékařská statistika (1) seznámení s vysoce užitečnou vícerozměrnou statistikou, běžně používanou v publikacích seznámení s mocným statistickým nástrojem - jazykem R heuristika ke psaní statě "Statistical Method and Analysis" do publikací, citování statistických metod osvojení základní anglické terminologie ve statisticeSylabus (podrobněji na http://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vyuka-studentu/cvolitelne-predmety):1. Repetitorium deskriptivní statistiky a jednorozměrných statistických metod, především klasického testování hypotéz.(přednáška + cvičení)2. Jednoduchá a vícerozměrná lineární regrese, mnohorozměrná analýza rozptylu a analýza kovariance(přednáška + cvičení)3. Různé modely mnohorozměrné lineární regrese, logistická regrese, poissonovská regrese, analýza přežívání(přednáška + cvičení)4. Zobecněné lineární modely, lineární smíšené modely, generalized estimating equations(přednáška + cvičení)5. Úvod do "machine leasing", analýza principálních komponent, singular value decomposition, shluková analýza, statistika v publikacích prakticky(přednáška + cvičení)6. Další témata volně dle přání či potřeb studentů, resp. prakticky a problémově laděná (case-based) cvičení volená dle pedagoga(přednášky + cvičení)

Garant

Mgr. Zuzana Dobiašová