Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Astma bronchiále (DV01068)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01068 - VP - Astma bronchiále, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelné předměty pro školní rok 2015-16Pneumologická klinika 2.LF UKSylabus - Astma bronchiáleVolitelný předmět doporučený pro studenty 5. a 6. ročníkuTermín a místo konání: Cyklus přednášek a demonstrace nemocných s astmatem bronchiálním ve středu odpoledne po 15. hodině na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol po domluvě s vyučující as. MUDr. Alenou VlachovouPočet studentů: minimálně 2, maximálně 4Kontaktní osoba: as. MUDr. Alena VlachováHlavní témata:1. bronchiální astma - mnohotvárnost onemocnění - fenotypy astmatu, diagnostika2. funkční diagnostika chorob s obstrukcí - ventilační vyšetření, bronchomotorické testy, feNO3. terapie4. speciální podjednotky - asthma v graviditě, stáří, aspirinové astma aj.5. OLAV přednáškách se studenti seznámí s teoretickými podklady patogeneze, epidemiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostiky a léčby nemocných s astma bronchiále.Následně budou studenti nemocné s astmatem, buď na ambulanci nebo na lůžku kliniky, vyšetřovat a sledovat výsledky jejich léčby.prof. MarelPneumologická klinika 2. LF UK

Garant

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.