Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Funkční vyšetřování v pneumologii (DV01072)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01072 - VP - Funkční vyšetřování v pneumologii, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelné předměty pro školní rok 2015-16Pneumologická klinika 2.LF UKSylabus - Funkční vyšetření v pneumologiiVolitelný předmět doporučený pro 4., 5. a 6. ročníkTermín konání: Každou středu odpoledne přednášky i praktické ukázky mezi 14. a 15. hodinouMísto konání: Funkční vyšetřovna, Pneumologická klinika 2. LF UK a FN MotolPočet studentů: min. 2, max. 4Kontaktní osoba: as. MUDr. Pavlína LisáObsah nepovinného předmětu:Seznámení se s historii funkčního vyšetřování v pneumologii, jeho diagnostické možnosti i přínos. Indikace a kontraindikace spirometrie, bodypletysmografie, teoretické podklady průkazu funkčních poruch i praktická ukázka vyšetřování: spirometrie křivka průtok - objem, bodypletyzmografie, plicní poddajnost, difuzní kapacita, zátěžové a provokační testy, vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu a další. Vyšetřování plicních funkcí před plicní transplantací.prof. MarelPneumologická klinika 2. LF UKSylabus - Léčba závislosti na tabákuVolitelný předmět doporučený pro 4., 5. a 6. ročníkTermín konání: Každou středu odpoledne přednášky i praktické ukázky mezi 14. a 15. hodinouMísto konání: ambulance pro Odvykání kouření, Pneumologická klinika 2. LF UK a FN MotolPočet studentů: min. 2, max. 4Kontaktní osoba: as. MUDr. Soňa CsemyováObsah nepovinného předmětu:Seznámení s problematikou vztahu kouření a plicních nemocí, zejména vazba kuřáctví na vznik plicní rakoviny a chronické obstrukční nemoci plicní. Informace o škodlivinách v tabákovém kouří a vzniku závislostí na něm. Historie boje s kouřením a vývoj metod odvykání. Studenti se budou účastnit přímo vyšetřování i indikace nejmodernější léčby závislosti na tabáku nemocným.prof. MarelPneumologická klinika 2. LF UK

Garant

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.