Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Geografická medicína a balneografie (DV01078)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01078 - VP - Geografická medicína a balneografie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Geografická medicína a balneografieVolitelný předmět doporučený pro 4. ročníkPřednášku pořádá Ústav biologie a lékařské genetiky.Učební text: skripta "Vědy o Zemi a medicína" (Karolinum 2004); prezentace na MOODLEMísto konání: učebna P9 (ÚBLG) v TPÚ PlzeňskáZačátek: v pondělí 15.2.2016 ve 14.30 hod.Termín konání: 15.2. - 19.2.2016Minimální počet účastníků: 5, maximální počet účastníků: 25.Prerekvizity: D0103039 Lékařská biologie II; D0105038 Lékařská mikrobiologie II1. Geografická medicína a příbuzné obory, jejich náplň a význam v současnosti, aktuální problémy týkající se geografické medicíny.2. Nejzávažnější zdravotní rizika při cestování do zahraničí, cestovní anamnéza3. Preventivní očkování a chemoprofylaxe před cestou do zahraničí4. Pobyt u moře - nejzávažnější zdravotní rizika a jejich prevence 5. Člověku nebezpeční živočiši a jejich geografické rozšíření, lékařská intervence v případě napadení jedovatým živočichem 6. Přírodní katastrofy a jejich následky (vulkanismus, zemětřesení, tsunami, sesuvy, povodně), ochrana osob při přírodních katastrofách, cestování osob do seismicky a vulkanicky ohrožených oblastí; aktuální přírodní katastrofy v různých oblastech světa7. Základy balneologie a balneografie, lázeňství v českých zemích.8. Přírodní léčivé zdroje (peloidy, zřídelní plyny a minerální vody) a jejich význam v lékařství; možnosti ochrany přírodních léčivých zdrojů a lázeňských území 9. Indikace a kontraindikace lázeňské léčby, formy léčebných pobytů, práce lázeňského lékaře.10. Současné problémy lázeňské léčby v ČR. 11. Radon, jeho výskyt, terapeutické využití a reálná zdravotní rizika12. Speleoterapie; její indikace, výsledky a perspektivy (v případě zájmu účastníků)Semináře a praktická výuka (jsou součástí jednotlivých výukových bloků)• Ukázky informačních zdrojů v geografické medicíně, rozbor zdravotní situace ve vymezené geografické oblasti, stanovení nejzávažnějších rizik pro cestovatele, možnosti preventivního očkování, doporučení lékaře při pobytu v seismicky a vulkanicky ohrožených regionech• Demonstrace živočichů nebezpečných člověku (na preparátech)• Radonové riziko a jeho hodnocení na konkrétních případechV případě zájmu a podle časových možností účastníků návštěva lázní (seznámení s místními léčivými zdroji, exkurze do balneoprovozu a ukázka vybraných terapeutických postupů, beseda s lázeňským lékařem)Podle aktuální situace a v případě zájmu účastníků možnost diskuze o dalších tématech (např. migrace lidstva v historii a současnosti; nebezpečí bioterorismu; aktuální závažné katastrofy; nebezpečí nástupu nových, neléčitelných infekčních chorob atd.)Odpovědná osoba: RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.Tel. 257 296 156; e-mail: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

Garant

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.